‘Transitieboard nodig voor transformatie van Nederland’

30-03-2017

In het nieuwe regeerakkoord moet een nationale strategische Transitieboard worden opgenomen die leiding gaat geven aan de transformatie van Nederland. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een brief aan de informateur. Daarnaast bestaat er volgens de ondernemingsorganisaties ruimte voor een lastenverlichting van 10 miljard euro, te verdelen over bedrijven en burgers.

 

Flagship-projecten
Opgaven op het gebied van energietransitie, digitalisering, innovatie, veiligheid, bereikbaarheid, zorg, leefbaarheid en vitale steden en regio’s vragen volgens de ondernemingsorganisaties om fundamentele doorbraken in de vorm van flagship-projecten. De Transitieboard op ministerieel niveau moet plannen daarvoor beoordelen.

 

Zorgkosten
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland denken dat de lastenverzwaring van 5,5 miljard euro door met name stijgende zorgpremies kan worden beperkt met een nieuw Hoofdlijnenakkoord voor de zorg en investeringen in een Next Level Zorgprogramma van de ondernemingsorganisaties.

 

Mkb-toets
Op het gebied van de arbeidsmarkt moeten de werkgeversrisico’s en -lasten rond de Wet Werk en Zekerheid en loondoorbetaling bij ziekte van werknemers worden verlicht. In de wet- en regelgeving moet toepasbaarheid daarvan door het midden- en kleinbedrijf de basis zijn, want dat vormt het leeuwendeel van het bedrijfsleven.