‘Politie heeft te weinig capaciteit voor en kennis van cybercrime’

28-11-2016

De opsporing en vervolging van cybercrime moet worden versterkt als Nederland zijn koppositie in de digitalisering van economie en samenleving wil behouden. Nu is de kennis beperkt en versnipperd, de capaciteit ontoereikend en de prioriteit te laag, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert woensdag over de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Staatssecretaris Dijkhoff is verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime. 

 

Landelijk team
Volgens de ondernemingsorganisaties is er ‘meer blauw op de digitale snelweg’ nodig om criminelen het gevoel te geven dat cybercrime in Nederland niet lonend is. Aangiften van cybercrime moeten via een digitaal loket op een centrale plaats worden verzameld, en gekoppeld worden aan een landelijk werkend cybercrimeteam.

 

Geschillencommissies

VNO-NCW en MKB-Nederland willen in het kader van de begrotingsbehandeling ook dat de bezuiniging op de geschillencommissies wordt teruggedraaid. Zij vinden dat Nederland het ‘allerbeste’ stelsel van alternatieve geschillenbeslechting heeft, waarbij consumenten laagdrempelig toegang hebben tot 56 geschillencommissies. Het bedrijfsleven betaalt al ruim 80 procent van de kosten. Zonder subsidie wordt het stelsel te duur en zal het als een kaartenhuis in elkaar storten, vrezen de ondernemingsorganisaties.