‘Overhaaste conclusies over TTIP onverstandig’

02-05-2016

Natuurlijk zijn er nog verschillen van inzicht tussen de EU en de VS over het handelsverdrag TTIP zoals ook blijkt uit de vandaag door Greenpeace gepubliceerde documenten, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Dat is logisch in een fase waarin nog wordt onderhandeld over het verdrag. 

Onderhandelingen nog gaande
De dertiende ronde in de onderhandelingen is vorige week afgesloten. Deze  ronde heeft nog geen verdragtekst opgeleverd waarover overeenstemming bestaat. Het is dan ook onverstandig, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland, om overhaaste conclusies te verbinden aan de inzet van partijen voor de onderhandelingen. De uiteindelijke tekst van het verdrag zal hiervan afwijken. 

EU is VS niet tegemoet gekomen
De EU is de VS op voor de EU gevoelige en belangrijke onderwerpen op dit moment niet tegemoet gekomen zo blijkt ook uit de uitgelekte stukken, benadrukken VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook dat laat zien dat het onverstandig is in dit stadium overhaaste conclusies te trekken.

Hoog beschermingsniveau handhaven
Dat er zorgen zijn over de gevolgen van zo’n verdrag is duidelijk. Het SER-advies dat de sociale partners hierover onlangs uitbrachten laat dit ook zien, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De EU moet het hoge beschermingsniveau in wet- en regelgeving handhaven en zo nodig verder verhogen, stellen werkgevers en werknemers in het advies aan het kabinet. Daarvoor moet er ook voldoende beleidsruimte van overheden blijven. 

Europese standaard wordt norm
In Europa, zo blijkt ook uit de uitgelekte stukken, wordt er hard voor gestreden om het hoge Europese beschermingsniveau in wet- en regelgeving op gebied van milieu, voedselveiligheid en arbeidsvoorwaarden tot norm te verheffen in het handelsverdrag. Daarmee wordt niet alleen bepaald waaraan Amerikaanse en Europese producten moeten voldoen, maar wordt ook een norm gezet voor de handel met bijvoorbeeld Aziatische landen. En wordt wereldwijd op deze terreinen vooruitgang geboekt.

Strategische betekenis belangrijk
Het verdrag kan tegenwicht bieden tegen de onzekerheden in de internationale politiek en economie. Dát is de belangrijkste betekenis ervan. Het slechten van handelsbarrières kan een krachtige impuls opleveren voor de economie. Maar de strategische betekenis voor het Atlantisch-Europese werelddeel ten opzichte van het snel opkomende Azië is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland belangrijker dan een exact percentage groei. Het geeft de EU nu de kans om de Westerse standaarden op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en arbeid als leidend in de wereld neer te zetten.