‘Grote zorgen over toekomst technisch vmbo’

19-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich grote zorgen over de toekomst van het technisch vmbo. De vernieuwing van het onderwijs gaat niet gepaard met extra geld voor de inventaris van technieklokalen. Daardoor zullen naar verwachting vmbo-techniekafdelingen verdwijnen op vele plaatsen in het land. Dit schrijven de ondernemingsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijd dringt
Techniek heeft de toekomst, en het toekomstperspectief van vele jongeren ligt in de techniek, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. De vernieuwing moet de aantrekkelijkheid van het onderwijs bevorderen en goed doorlopende leerlijnen creëren naar het mbo. Maar staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft onvoldoende geld beschikbaar gesteld voor de kosten van technieklokalen. En de tijd dringt, want de vernieuwing gaat het komend schooljaar in.

Dedain voor vmbo
De kostenproblematiek heeft te maken met het feit dat de politiek onvoldoende oog heeft voor het vmbo, stellen enkele Kamerleden in een artikel in Forum deze week. ‘Zij hebben er zelf nooit op gezeten en staan er daardoor veel te ver vanaf’, zegt Eppo Bruins (CU). Volgens Tanja Jadnanansing (PvdA) zijn er teveel negatieve aannames over het vmbo. ‘Ik kan heel boos worden over dat dedain.’

Lees meer over