‘Grote investeringen in duurzaamheid belangrijk voor Nederland’

15-09-2016

Een belangrijke investering in duurzaamheid. Zo betitelde Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, twee grote projecten van Shell Pernis. ‘Het is van groot belang dat in Nederland meer van deze investeringen worden gedaan.’

Geen vanzelfsprekendheid
De Boer sprak bij Shell in Pernis ter gelegenheid van de ingebruikname van een aromatenfabriek en de start van de bouw van een fabriek voor de productie van hoogwaardige, schonere benzine en diesel. Hij zei blij te zijn met de grote investeringen van Shell. ‘Want dit soort investeringen is in Nederland helaas geen vanzelfsprekendheid.’

Grootschalig investeren
De investeringen van Shell sluiten volgens De Boer aan bij het programma NL Next Level, dat VNO-NCW op 16 juni samen met MKB-Nederland en LTO Nederland presenteerde. Het programma omvat voorstellen voor het Nederland van de toekomst. Kern is dat overheid en bedrijfsleven grootschalig investeren in vernieuwing van de samenleving. Die investeringen leiden volgens De Boer op drie vlakken tot vooruitgang. ‘Het zorgt voor economische groei, is goed voor de werkgelegenheid en zorgt ervoor dat in ons land niemand langs de kant hoeft te blijven staan.’

Nu het moment
Volgens De Boer is het nú het moment voor die investeringen, omdat er grote veranderingen aankomen. ‘We zitten in een overgang  naar een circulaire economie. En we staan aan de vooravond van een metamorfose van het op fossiele grondstoffen gebaseerde energiesysteem.’ Om ervoor te zorgen dat de investeringen ook echt worden gedaan, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. ‘We moeten zorgen voor een level playing field, waardering voor de maakindustrie en voldoende jongeren met de juiste skills om hier te gaan werken’, aldus de VNO-NCW-voorzitter.