Blik op Europa

Vandaag

Het nieuwe politieke seizoen in Brussel begon niet zoals we hoopten bij de zomeruittocht eind juli. Het perspectief was toen nog dat de scherpe kantjes wellicht van de Covid-19 maatregelen af zouden gaan. Inmiddels lopen de statistieken weer flink op.

22-09-2020

De Green Deal, het Europees herstelfonds, sociaal beleid en digitalisering: dé vier thema’s die de komende maanden hoog op de Europese agenda staan.

29-01-2017

2017 is het maritieme jaar van de Europese commissie. In dit kader zullen VNO-NCW en MKB-Nederland voor haar leden een dag in Brussel organiseren om te spreken met het kabinet van Commissaris Bulc, DG MOVE (Directoraat Generaal verantwoordelijk voor Mobiliteit en Transport) en het Europees Parlement.

15-12-2016

Om de drie centrale doelstellingen van het mkb-beleid van de Europese Unie (erkenning van ondernemerschap, bevordering van groei en concurrentievermogen van het mkb en 'Think small first' (stel een regel pas vast als deze ook werkbaar is voor kleine bedrijven) te kunnen realiseren, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een Europese lobby-agenda vastgesteld.

15-12-2016

De Europese Commissie presenteerde begin december een pakket met wetsvoorstellen op het gebied van energie: de zogenaamde Winter Package. De wetten moeten bijdragen aan de overgang naar schone en hernieuwbare energie, een meer efficiënte omgang met energie en aan de vervolmaking van een Europese energiemarkt.

15-12-2016

Digitalisering is per definitie grenzeloos. Ook de Europese Commissie heeft dit begrepen en probeert met een aantal voorstellen de economie zoveel mogelijk te stimuleren door het optimaal gebruik van digitale mogelijkheden te faciliteren.

15-12-2016

De situatie in het Verenigd Koninkrijk wat betreft hun uittreding uit de EU is nog steeds weinig duidelijk, behalve dat het vaste politieke voornemen van de Britse premier May is om in maart 2017 aan de EU officieel kenbaar te maken dat het VK uit de EU wil stappen.

15-12-2016

Op 22 november publiceerde de Commissie het start-up en scale-up initiatief. Het initiatief is onderdeel van de Interne Markt Strategie die oktober vorig jaar werd gepubliceerd door de Commissie.

15-12-2016

Afgelopen maand presenteerde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een omvangrijk maatregelenpakket rondom defensie. Reeds in september gaf de Commissievoorzitter te kennen dat Europa meer moet doen om veiligheid te waarborgen, zowel binnen als buiten haar grondgebied.

16-11-2016

Op 30 oktober werd eindelijk het EU-Canada verdrag, CETA, ondertekend na twee weken door de Belgische regio Wallonië in limbo te zijn gehouden. Aangezien CETA als mixed agreement is aangemerkt moet niet alleen de EU het ondertekenen en ratificeren, maar ook de 28 lidstaten.

16-11-2016

In het kader van de Digitale Interne Markt Strategie publiceerde de Europese Commissie in september een pakket voor de modernisering van EU-auteursrechten. Hieronder volgt een korte analyse van de belangrijkste voorstellen.

16-11-2016

Eind oktober heeft de Europese Commissie haar Werkprogramma voor 2017 gepresenteerd. Een dergelijk werkprogramma wordt elk jaar gemaakt om de werkstrategie die in 2014 is gemaakt voor de hele zittingsperiode van de Commissie Juncker per jaar concreet in te vullen.

16-11-2016

De Europese Commissie heeft een interne werkgroep opgezet voor het monitoren van technische innovaties op financiëel gebied. In het bijzonder zal hier aandacht worden besteed aan de snelle opkomst van de FinTech sector. De Europese Commissie is voornemens om een “comprehensive strategy” te ontwikkelen voor bedrijven in het FinTech-veld.

16-11-2016

De Governing Board van Eurofound heeft op 11 november haar werkprogramma voor 2017 vastgesteld. Eurofound is het agentschap van de Europese Unie dat onderzoek doet naar de werk- en levensomstandigheden binnen de EU.

12-10-2016

Vorige week heeft premier Theresa May op het partijcongres van de Conservatieve Partij de outline bekend gemaakt van de Britse aanpak om de Brexit te realiseren. Uiterlijk in maart 2017 zal het Verenigd Koninkrijk aan de EU notificeren dat zij een beroep doen op artikel 50.

12-10-2016

De Europese Commissie wil een gebruiksvriendelijk instrument creëren dat informatie over wetgeving binnen de diverse lidstaten van de Europese Interne Markt makkelijker (online) toegankelijk maakt voor burgers en bedrijven: de ‘Single Digital Gateway’. Zorg ten eerste voor meer transparantie in wet- en regelgeving, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

12-10-2016

De digitale economie is grenzeloos, zowel in mogelijkheden als in bereik. Maar Europa moet, net als Nederland, wel nú transformeren en de innovatieve digitale markt stimuleren.

12-10-2016

Ter voorbereiding van zijn advies aan de Europese Commissie heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), de ‘SER van de EU’, op 3 oktober in het Huis van Europa in Den Haag een bijeenkomst georganiseerd over de European Pillar of Social Rights.