Blik op Europa

23-09-2020

Het nieuwe politieke seizoen in Brussel begon niet zoals we hoopten bij de zomeruittocht eind juli. Het perspectief was toen nog dat de scherpe kantjes wellicht van de Covid-19 maatregelen af zouden gaan. Inmiddels lopen de statistieken weer flink op.

22-09-2020

De Green Deal, het Europees herstelfonds, sociaal beleid en digitalisering: dé vier thema’s die de komende maanden hoog op de Europese agenda staan.

22-03-2017

Er moeten strenge grenswaarden voor carcinogene stoffen gelden in de EU. Onder andere voor reproductie toxische stoffen, die nu nog onder de richtlijn chemische agentia vallen. Dat vindt de commissie EMPL (Employment and Social Affairs) van het Europees Parlement. 

02-03-2017

Door migratie tussen de lidstaten van de Europese Unie kunnen bedrijven werknemers met de juiste kwalificaties aantrekken. De herziening van de Blue Card Directive moet daartoe de nationale kennismigrantenregelingen in stand laten

01-03-2017

Een gecoördineerde aanpak voor de implementatie van het nieuwe EU framework voor data protectie in de interne markt is essentieel voor consumenten en bedrijven, maar bedrijven in alle lidstaten en sectoren zijn bezorgd dat de originele intentie voor een geharmoniseerde aanpak van persoonsgegevensbescherming niet zal worden behaald door de GDPR.

01-03-2017

Al sinds het aantreden van de Europese Commissie Juncker staat industriebeleid op de agenda. Na de communicatie van Eurocommissaris Bienkowska in 2014 is er echter nauwelijks acties ondernomen. Hoe het industriebeleid er exact uit gaat zien is nog onduidelijk, maar een ding is duidelijk, de aanpak van de Europese Commissie zal zich onderscheiden van steeds verder oprukkende protectionisme bij andere industriële grootmachten, waaronder de VS en China.

01-03-2017

Vervolmaking van de Europese interne markt is één van de prioriteiten van Europese Commissie president Juncker. In januari dit jaar publiceerde de Commissie al het “Dienstenpakket”, bestaande uit voorstellen die het vrije verkeer van diensten binnen de EU moeten vergemakkelijken, en naar verwachting zal de Commissie in juni een “Productenpakket” publiceren over het vrij verkeer van goederen

01-03-2017

Er bestaan verschillende obstakels binnen de EU interne markt die ervoor zorgen dat start-ups en scale-ups wegtrekken uit Europa. Hoe dit voorkomen moet worden, was ook één van de thema’s tijdens het MKB seminar van Europese koepel BusinessEurope op 21 februari : “Is the EU Single Market SME-friendly? What do SMEs acutally need?”

01-03-2017

De Europese milieuministers zijn tot een onderhandelingspositie gekomen op het voorstel voor een Europees emissiehandelssysteem (ETS). De uiteindelijke tekst moet nog gepubliceerd worden en zal de basis vormen voor positie van de Raad in de triloog-onderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie.

01-03-2017

De Europese Commissie geeft een gematigd oordeel over de evaluatie van de health & safety legislation van de Europese Unie en stelt voor om de wetgeving aan te passen aan de stand van de jurisprudentie waarbij de nadruk wordt gelegd op het beschikbaar zijn van toepasbare tools als de risico-inventarisatie en -evaluatie en het uitwisselen van best practices.

01-03-2017

De TFA zorgt voor meer transparantie in internationale handel. Er zal meer publieke informatie over procedures en standaarden beschikbaar komen. Daarnaast zullen de kosten die gepaard gaan met import en export worden verlaagd.

31-01-2017

De Europese Commissie presenteerde een mini-pakket met maatregelen op het gebied van circulaire economie. Onderdeel is een platform voor het financieren van circulaire economie en richtsnoeren voor het opwekken van energie uit afval.

31-01-2017

De carcinogenenrichtlijn wordt herzien. In mei 2016 stelde de Europese Commissie in een eerste tranche voor om 13 carcinogene stoffen aan de lijst toe te voegen. In november werden er nog eens 5 stoffen aan toegevoegd.

30-01-2017

Op 17 januari hield premier May haar speech waarin zij de plannen van het Verenigd Koninkrijk voor Brexit verduidelijkte. Zij gaf aan uit de Interne Markt te zullen stappen, een nieuw handelsakkoord met de EU te willen afsluiten, geen gemeenschappelijk douanetarief te willen en wel de bulk van de EU-regelgeving te willen omzetten in Britse wetgeving.

29-01-2017

Hoewel het Europese BNP voor 70% uit diensten bestaat, blijft het grensoverschrijdend dienstenverkeer binnen de EU onderontwikkeld. Dit wil de Commissie aanpakken.

29-01-2017

Op 1 december presenteerde de Europese Commissie een btw-actieplan. Het bevat onder andere een voorstel voor een invoering van een EU-breed online één-loket-systeem ('One Stop Shop'), waarmee de btw-nalevingskosten sterk zouden moeten dalen.

29-01-2017

Het vrijhandelsakkoord TTIP met de VS is gepauzeerd naar aanleiding van de uitspraken van President Trump, maar EU-handelscommissaris Malmström is positief. Ze zegt dat deze tijd gebruikt kan worden voor het creëren van een transparanter en inclusief handelsakkoord.

29-01-2017

De Data Economy Package adresseert data lokalisatie restricties en andere opkomende onderwerpen omtrent data eigendom, toegang tot data, hergebruik van data en aansprakelijkheid.