Vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan is winst voor Nederland

19-11-2018

Het vrijhandelsverdrag van de EU met Japan is een veel omvattende en vooruitstrevende overeenkomst. Het zal leiden tot een handelszone die 600 miljoen mensen en een derde van het wereldwijde BNP behelst. Dat betekent enorme kansen voor verbeterde toegang tot de Aziatische markt. Bovendien gaat het om het eerste vrijhandelsverdrag waarin expliciet gerefereerd wordt naar het Akkoord van Parijs. De EU en Japan spreken zich uit dat zij zich aan de daarin geformuleerde klimaatdoelstellingen zullen houden.

 

Na de ondertekening van het verdrag door Europese leiders in juli 2018, is de invoering van de vrijhandelsovereenkomst deze maand nog een stap dichterbij gekomen. De commissie internationale handel van het Europese Parlement heeft aangegeven naar ratificatie van het akkoord te streven. In december zal een plenaire stemming volgen waarin alle EP-leden hun oordeel zullen geven.

 

Signaalfunctie: EU is vóór vrijhandel

Het liberale Europese Parlementslid Elsi Katainen benadrukt dat 80% van de totale handel in producten tariefvrij zal worden. Volgens sociaaldemocraat Aleksander Gabelic (S&D) biedt het vrijhandelsverdrag met Japan niet alleen een kans om de Europese export te vergroten. Het is ook een signaal van de EU dat wij, gezamenlijk met Japan, een op regels gebaseerde vrijhandel verdedigen en hanteren. Zeker in de huidige wereldpolitiek, waarin de VS zich economisch afschermt, bestaat er een belangrijke reden om ons vóór vrijhandel uit te spreken.

 

Internationale handel moet duurzaam zijn

Uit linkse hoek komt er ook kritiek. Europees Parlementslid Anne-Marie Mineur (SP / GUE-NGL) is geen voorstander van het verdrag. Het zou tegen het belang van mens, dier en milieu ingaan. Ook is de Europese volksvertegenwoordiger van mening dat het akkoord alleen ten goede van grote multinationals komt. De Europese Commissie geeft echter aan dat het risico dat waarden en standaarden worden verlaagd niet aan de orde is. De EU deelt met Japan namelijk een zeer hoog niveau van standaarden, zowel voor consumenten- als milieubescherming. Daarnaast is er in het handelsakkoord een hoofdstuk opgenomen die speciale aandacht besteedt aan het midden- en kleinbedrijf. Mede daardoor zal een grote verscheidenheid aan bedrijven van de vrijhandel profiteren.

 

Vrijhandelsverdrag is van groot belang voor Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederlandvinden het belangrijk dat de EU en Japan zo snel mogelijk het vrijhandelsverdrag ratificeren. Nederland is een open economie die zal profiteren van betere mogelijkheden voor handel met Japan. Voor de meeste goederen zullen geen importtarieven meer gelden, non-tarifaire handelsbarrières worden verminderd en specifiek aangaande de dienstenmarkt moeten Europese bedrijven op gelijke voet worden behandeld als Japanse bedrijven in Japan. Kortom als Nederland moeten we de kansen voor vrijhandel met Japan grijpen, waarbij we tegelijkertijd internationale afspraken voor duurzame groei en ontwikkeling hoog in het vaandel houden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.