Vrijhandel van de EU met derde landen: focus op het Verre Oosten

17-10-2018

Terwijl de wereld om ons heen zich meer en meer naar binnen keert, blijft de Europese Commissie zich inzetten voor het sluiten van vrijhandelsverdragen. Een aantal van de akkoorden die de EU onderhandelt met landen buiten de EU zijn in een vergevorderd stadium, maar andere lijken nog verre van gerealiseerd. In elk geval wordt duidelijk dat de EU zich op Azië focust. Daarnaast bestaat er ook goede hoop voor een betere handelsrelatie met Latijns Amerika en Oceanië.

 

Verre Oosten

De onderhandelingen voor akkoorden met Japan, Vietnam en Singapore zijn afgerond en bevinden zich in een vergelijkbaar stadium. Na het fiat van de Europese Commissie buigen de EU-lidstaten en het Europese Parlement zich over de ratificatie van de verdragen. De overeenkomst van de EU met Japan is de grootste overeenkomst die ooit door de Europese Unie is afgesloten. Als gevolg van het onderhandelde vrijhandelsverdrag met Vietnam zou meer dan 99% van de tarieven op goederen worden afgeschaft. Het akkoord met Singapore zou een eerste stap zijn richting een toekomstig vrijhandelsverdrag die van regio-tot-regio zal gelden, namelijk van de EU met het Zuidoost-Aziatische economisch blok ASEAN.

 

Tegelijkertijd richt de Europese Commissie zich op andere Aziatische landen zoals India, Indonesië, de Filippijnen, Cambodja, Laos en Myanmar. Met deze staten lopen de onderhandelingen een stuk stroever. In sommige gevallen is dat te wijten aan het feit dat de landen weinig ambitie hebben, in andere gevallen bestaat er terughoudendheid vanwege een niet goed functionerende rechtstaat of een slechte mensenrechtensituatie.

 

Latijns Amerika

De handelsrelatie van de EU met Latijns Amerika wordt versterkt met Mexico, het handelsblok Mercosur en Chili. De onderhandelingen met Mexico zijn afgerond en betreffen een herziening van een al bestaand verdrag. De verwachting is dat het nieuwe verdrag omstreeks 2020 in werking zal treden. De onderhandelingen met Mercosur zijn al twee decennia gaande en zijn nu uitgesteld vanwege verkiezingen in Brazilië. In september 2018 vond de laatste onderhandelingsronde met Mercosur plaats in Montevideo, Uruguay. Met Chili zijn er tot nu toe drie onderhandelingsronden geweest en de Europese Commissie wil voor het einde van haar mandaat in 2019 tot een akkoord komen dat lijkt op het bestaande EU-verdrag met Canada (CETA).

 

Oceanië

Ook focust de EU zich op Oceanië. De onderhandelingen voor vrijhandelsverdragen met Australië en Nieuw-Zeeland bevinden zich in de beginfase. Hoewel deze landen qua economische ontwikkeling gewaagd zijn aan de EU, is het daarmee nog geen gelopen race. Met name op het gebied van het openstellen van de markt voor rundvlees en zuivelproducten is Australië voorzichtig. En voor Nieuw-Zeeland is schapenvlees een heet hangijzer. Daarnaast heeft Australië sinds 2015 een handelsverdrag met China gesloten, waarmee Australië in de handelsrelatie met de EU rekening zal houden.

 

Vrijhandel is van groot belang voor Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat de Europese Commissie namens Nederland en de andere EU-lidstaten aan nieuwe handelsovereenkomsten werkt. Nederland is een open economie die niet alleen profiteert van de handel in goederen, maar ook in die van kennis. Daarom is het openstellen van de dienstensector met andere landen voor het Nederlandse bedrijfsleven ook één van de prioriteiten. Door als EU samen te opereren, profiteren 28 landen van een gezamenlijk onderhandelingsgewicht. Dit is cruciaal om de best mogelijke voorwaarden te kunnen scheppen voor een duurzame handelsrelatie waarin Nederlandse bedrijven kunnen blijven groeien en innoveren. Dat is ten gunste van onze welvaart én die van anderen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.