Voorstel om Europese Arbeidsmarktautoriteit op te richten

20-03-2018

De Europese Commissie stelt voor een Europese Arbeidsmarktautoriteit op te richten. Die autoriteit zou met name als taken moeten krijgen het faciliteren van samenwerking tussen de nationale autoriteiten en de Europese Commissie daarover te adviseren. Verder zou zij onderzoek moeten doen naar de bevordering van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid, het uitwisselen van best practices, schijnconstructies in de bouw en transport sector opsporen en aanpakken.

 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland

Voorziet zo’n nieuwe arbeidsmarktautoriteit in een behoefte? Op de eerste plaats moet worden gesteld, dat arbeidsmobiliteit belangrijk is in de Europese Unie. Het is nodig daarvoor de goede voorwaarden te creëren. Tevens is het zo, dat arbeidsmarktbeleid een competentie van de lidstaten is. In de Europese Unie is er al en aantal instanties, zoals  het IMI-systeem, dat onlangs is uitgebreid met informatie over detachering, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), SOLVIT, EUROGUIDANCE, Your Europe en EURES. Het is belangrijk, dat die instellingen goed kunnen functioneren en het gebruik ervan wordt gestimuleerd.

 

Daarnaast is het nodig dat de nationale inspecties grensoverschrijdend goed met elkaar samenwerken. Een nieuwe autoriteit is daarvoor niet nodig. Het komt er nu vooral op aan EU-lidstaten te stimuleren hun arbeidsmarktinstrumentarium te optimaliseren. Een nieuwe Europese Autoriteit heeft het nadeel van het overdoen wat nationaal gebeurt. Daarmee heeft een European Labour Authority geen meerwaarde.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.