Voorlopig geen sprake van een Europese digitale tax

19-11-2018

In zowel nationale als internationale context zorgen digitale verdienmodellen voor vragen over de huidige vorm van belastingheffing. De bestaande regels zijn namelijk niet ingericht voor bedrijfsmodellen waarbij fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk het geval is. De Commissie stelt dan ook dat er een mismatch bestaat tussen waar de waarde gecreëerd wordt en waar belasting wordt betaald.

 

Om te voorkomen dat EU lidstaten met unilaterale oplossingen zouden komen, bracht de Commissie in maart dit jaar een pakket met maatregelen uit voor de belastingheffing in de gedigitaliseerde economie. Eén van de maatregelen is de tijdelijke belasting op de omzet van digitale dienstverlening, de zogenaamde digitaks. De heffing van drie procent zou gelden voor bedrijven met een wereldwijde omzet van 750 mln. en een omzet in de EU vanaf 50 mln.

 

Over de heffing bestaat veel ophef. Ierland, Finland, Zweden en Tsjechië hebben zich uitgesproken tegen het commissievoorstel, terwijl Spanje heeft aangegeven om zelf een speciale belasting op digitale platforms in te voeren als de Europese taks er niet komt. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft plannen om een vorm van een digitaks in te voeren. Amerikaanse senatoren schreven eerder in oktober een brief aan Commissie voorzitter Juncker waarin ze aandringen om te werken aan een mondiale oplossing.

 

Een wereldwijde oplossing

De EU-ministers van financiën bleken vorige week niet tot een overeenkomst te kunnen komen. Hoewel het door het Oostenrijkse voorzitterschap als een prioriteit wordt genoemd, bleken er verschillende posities te bestaan over de taks. Frankrijk heeft daarom voorgesteld een politieke verklaring te ondertekenen om de digitaks pas in 2021 in te voeren, als een mondiale oplossing niet mogelijk blijkt. Die aanpak werd ook door Bondskanselier Merkel gesteund in haar toespraak voor het Europese Parlement op 13 november. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zou zo meer tijd krijgen om met een wereldwijde oplossing te komen. De organisatie werkt momenteel aan een rapport over het belasten van digitale bedrijven. Naar verwachting wordt het rapport in 2020 gepubliceerd.

 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat als de huidige internationale regels niet geschikt zijn, er een mondiale oplossing moet komen via de OESO. Zo ontstaat er een gelijk speelveld en daarmee eerlijke concurrentie. De Europese digitaks kan er uiteindelijk toe leiden dat de EU als geheel unilaterale en daarmee internationaal afwijkende maatregelen neemt. De maatregelen kunnen bovendien grote gevolgen hebben als handelspolitieke repercussies vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten volgen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.