VNO-NCW gastheer voor de Raad van Presidenten BUSINESSEUROPE

17-05-2016

De komende dagen vergadert de Raad van Presidenten van onze Europese koepelorganisatie BUSINESSEUROPE in Den Haag. Deze raad bestaat uit de voorzitters van alle lid federaties van de Europese koepel. Zij vergaderen elk half jaar in het land dat op dat moment roulerend voorzitter is van de Europese Raad. Het is gebruikelijk dat de lid federatie van het voorzitterschapsland gastheer is. Met Nederland als huidige voorzitter is het deze week dus de beurt aan VNO-NCW om de Raad van Presidenten in Den Haag te ontvangen.

In samenwerking met BUSINESSEUROPE heeft VNO-NCW een veelzijdig programma opgezet, waarbij vergaderen wordt afgewisseld met culturele activiteiten. De Raad zal voor het eerst een speciale sessie wijden aan de toegenomen invloed van de geopolitiek op de internationale economie. Daarnaast zal het EU referendum in het Verenigd Koninkrijk onderwerp van gesprek zijn. Daarnaast zijn ontmoetingen voorzien met Koning Willem-Alexander en Premier Rutte. Er staan ook bezoeken aan Scheveningen, Panorama Mesdag en het Vredespaleis gepland, zodat de Holland Branding ook een plek krijgt.

Europa in de wereld: uitdagingen
Tijdens de verschillende programmaonderdelen zal veel aandacht worden besteed aan de huidige situatie in Europa en specifieke lidstaten, en uiteraard ook aan diverse ontwikkelingen en gebeurtenissen wereldwijd. Een van de gespreksonderwerpen hierbij is zoals gezegd de geopolitiek.

Europa is in veel opzichten een groot succes geweest. Op grote schaal is politieke en economische samenwerking bereikt. Onze welvaart is ook nog nooit zo groot en zo breed gespreid geweest. Kenmerkend voor de EU is: ‘unity in diversity’.

Ondanks al deze mooie aspecten zijn er momenteel veel crises en uitdagingen die Europa tegelijkertijd het hoofd moet bieden. De multipolaire wereld van vandaag stelt Europa voor grote vragen. Een aantal voorbeelden: Noord Afrika en het Midden Oosten kennen grote instabiliteit. Sub Sahara Afrika verwacht de komende drie decennia een verdubbeling van de bevolking, waarbij grote migratiestromen richting Europa niet onvoorstelbaar zijn. Turkije maakt een sterke economische groei door en stelt zich tegelijk provocerend op tegenover de EU. Oekraïne moet een diepe en moeilijke transformatie doormaken. Wat betreft Rusland ligt het niet in de lijn der verwachting dat het huidige regime in staat is het land een dynamische economische groei te bezorgen. De economische en militaire macht van de Verenigde Staten in de wereld neemt af, terwijl de economie en de samenleving sterk veranderen. China is een zeer snel groeiende macht en wordt op hetzelfde moment geconfronteerd met grote interne uitdagingen. Onder de Europese burgers neemt de euroscepsis steeds meer toe, mede gevoed door sombere economische voorspellingen, toenemende negatieve berichten over veiligheid, voortdurende werkloosheid en de voorspelde vergrijzing. Mede door dit alles is de positie en toekomst van Europa in de wereld onzekerder geworden. Daarom is het van groot belang dat Europa zichzelf in de wereld blijft positioneren.

De wereld toont ook daadkracht
Ondanks de turbulentie wordt internationaal ook vooruitgang geboekt. Ondanks de diepe crisis bleef het internationale stelsel overeind. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op, de Verenigde Naties bereikten een akkoord over Sustainable Development Goals en vorig jaar werd tijdens de COP21 in Parijs een wereldwijd akkoord gesloten voor de aanpak van klimaatverandering. Naar aanleiding van de crisis in 2008 heeft Europa diverse hervormingen doorgevoerd voor het versterken van het financiële en monetaire systeem en onlangs sloot de EU een migratiedeal met Turkije om de migrantenstroom te reduceren.

Meer Europese actie is nodig
Het overzicht toont dat Europa nog veel externe en interne uitdagingen het hoofd moet bieden. Externe dreigingen zoals concurrentie en negatieve effecten van conflicten en interne dreigingen zoals euroscepsis, de anti-globaliseringshouding en populisme moeten worden aangepakt.

In de uitdagingen waar Europa voor staat is zeker ook een rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Hoe die rol moet worden ingevuld zal het kernthema tijdens de vergadering van de Raad van Presidenten in Den Haag zijn.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.