VNO-NCW en MKB-Nederland stellen Europese lobby-agenda vast

15-12-2016

Om de drie centrale doelstellingen van het mkb-beleid van de Europese Unie (erkenning van ondernemerschap, bevordering van groei en concurrentievermogen van het mkb en 'Think small first' (stel een regel pas vast als deze ook werkbaar is voor kleine bedrijven) te kunnen realiseren, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een Europese lobby-agenda vastgesteld. Die lobby-agenda bevat een aantal prioriteiten, die in concrete lobbydoelen zijn vervat. Vermindering van administratieve en regeldruk heeft een centrale plaats en wordt verder geconcretiseerd op terreinen zoals stoffen, veilig en gezond werken, BTW en circulaire economie. Daarnaast is de focus gericht op de arbeidsmarkt met een vrij verkeer van werknemers en een goed opgeleide beroepsbevolking. Een interne digitale markt moet zodanig worden ingericht dat het mkb er gebruik van kan maken. Uiteraard kan het mkb niet groeien zonder adequate financiering.

 

Groei en kansen
Het realiseren van die prioriteiten zal zorgen voor toename van ondernemerschap in kleine en middelgrote bedrijven. Daardoor kan de noodzakelijke groei ontstaan. Groei, die voorwaarde is voor het ontstaan van welvaart en werkgelegenheid. De EU-lobby-agenda is gericht op het wegnemen van knelpunten en het creëren van kansen, die merkbaar zijn voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.