Versterk concurrentiepositie Europese luchtvaart

17-01-2018

Sinds 2004 is er een Europese wet die de luchtvaartsector moet beschermen tegen oneerlijke praktijken door derde landen. Zulke wetgeving is zeer gewenst. Discriminerende praktijken en subsidies van derde landen aan hun luchtvaartsector hebben grote nadelige gevolgen en leiden tot oneerlijke concurrentie voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Bovendien worden er op mondiaal niveau geen voorwaarden gesteld aan concurrentie tussen luchtvaarmaatschappijen.

 

De bestaande Europese wet uit 2004 staat echter ter discussie. De praktijk heeft uitgewezen dat deze niet het beoogde effect heeft gehad. Hij is zelfs nooit gebruikt. Daarom heeft de Europese Commissie de wetgeving in de zomer van 2017 herzien. De Europese Commissie moet de slagkracht krijgen om daadwerkelijk actie te kunnen ondernemen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Ook moeten benadeelde luchtvaartmaatschappijen gemakkelijker een klacht in kunnen dienen en, wanneer deze in het gelijk worden gesteld, de schade daadwerkelijk vergoed kunnen krijgen.

 

Onlangs vond in het Europees Parlement een debat plaats waarbij veel parlementariërs zich vóór het voorstel van de Europese Commissie uitspraken. Toch blijft het een lastig dossier, omdat in het verleden de uitvoering niet effectief was en dit nu voorkomen moet worden. Markus Pieper van de christendemocraten (EVP) legde de vinger op de zere plek en gaf aan dat juridische instrumenten geen speelbal mogen worden van politieke en financiële belangen. Wim van de Camp CDA/EVP, benadrukte dat de herziening moet leiden tot een situatie waarin de EU haar tanden kan laten zien wanneer dat nodig is. Geen eindeloze procedures die jaren duren, maar snelheid is daarbij noodzakelijk. Een standpunt dat wordt gedeeld door Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy namens de sociaaldemocratische S&D.

 

Vorig jaar hebben de EU-lidstaten intensief gediscussieerd over dit dossier. Beide wetgevers, zowel het Europees Parlement en de Raad, moeten nog wel eerst tot een eigen besluit komen. Pas dan kunnen zij gezamenlijk tot een overeenkomst komen die een definitieve herziening van de huidige wetgeving tot stand brengt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.