Verklaring over Europese pijler van sociale rechten in Gothenburg

15-11-2017

Op 17 november zullen de Europese regeringsleiders tezamen met de Europese Commissie en vertegenwoordigers van Europese werkgevers- en werknemersorganisaties de verklaring ondertekenen over de Europese pijler van sociale rechten. De Europese pijler van sociale rechten beoogt een set van kernelementen van het sociale beleid van de lidstaten te zijn. In de pijler worden 20 hoofdbeginselen en rechten uitgewerkt om eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en welzijnsstelsels te ondersteunen. Het doel is sociale en economische convergentie te bereiken op een hoog niveau, waarbij wel erkend wordt dat het sociale beleid (sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs) de exclusieve competentie van de lidstaten van de Europese Unie is. De verklaring is niet bindend. Zij is bedoeld om het kompas te zijn voor het vorm en inhoud geven van het sociale beleid door de lidstaten van de Europese Unie.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.