Tweede Fase consultatie over Social Protection

13-12-2017

De Europese Commissie heeft de fase consultatie uitgeschreven over de toegang tot sociale zekerheid ofwel hoe werknemers en zelfstandigen ervan verzekerd kunnen zijn, dat zij toegang hebben tot sociale zekerheid dan wel sociale bescherming hebben. De Europese Commissie baseert zich hierbij op de twintig hoofdbeginselen van de Europese sociale pijler, die op 17 november in Gothenburg is vastgesteld. Deze pijler is richtinggevend en dwingt niet tot aanpassing van de Nederlandse en andere nationale sociale zekerheidswetgeving, omdat het sociale beleid voorbehouden is aan de lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast is er ook een uitgebreidere openbare raadpleging van alle relevante belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, ondernemingen, zelfstandigen, platformwerkers en het maatschappelijk middenveld. Uit de raadplegingen zal de Europese Commissie conclusies trekken en in de eerste helft van 2018 een voorstel indienen.

Het feit, dat het sociale beleid is voorbehouden aan de lidstaten, betekent niet dat de discussie daarmee stopt. Sociale convergentie kan niet zonder economische convergentie. Op de tweede plaats ontwikkelen zich andere typen arbeidsrelaties. Sociale zekerheid moet dan mee veranderen. Zij kan niet enkel meer worden ingericht op de status van werknemer. Daarover kunnen EU-lidstaten veel van elkaar leren. De concrete uitwerking hiervan kan zijn, dat een inhoudelijke verkenningsagenda tot stand wordt gebracht. Daarbij kan op zoek worden gegaan naar wat een basis sociale zekerheid kan inhouden en welke maatwerkvoorzieningen hier bovenop gewenst zijn.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor het maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.