Tweede fase consultatie over de uitbreiding van de richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen

13-12-2017

De Europese Commissie heeft een tweede fase consultatie uitgeschreven over de uitbreiding van de richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen. Met de uitbreiding met bindende grenswaarden voor die stoffen realiseren we in stappen het door werkgevers en werknemers gewenste Europese level playing field. Aan de grenswaarden liggen wetenschappelijke studies van SCOEL (Scientific Committee  for Occupational Exposure Limit Values) ten grondslag. De Europese Commissie heeft de wens om het Risk Assessement Committee (RAC), dat haar werk in het kader van REACH verricht, de wetenschappelijke inzichten te laten leveren. Essentieel is, dat werkgevers geraadpleegd blijven en dat inhoudelijke expertise aanwezig is, terwijl de grenswaarden zullen zijn gebaseerd op de actuele wetenschappleijke inzichten, die in het gegeven geval toepasbaar moeten zijn. Maar eveneens noodzakelijk is, dat het Raadgevend Comité van de Europese Commissie betrokken blijft en een centrale positie blijft houden in de afweging van technische  haalbaarheid. Om te bepalen of RAC in plaats van SCOEL een alternatief is, zal eerst een pilot worden uitgevoerd. Na evaluatie van die pilot kan een standpunt worden ingenomen met inachtneming van de genoemde voorwaarden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor het maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.