Tussentijdse evaluatie Digitale eengemaakte markt

14-06-2017

Halverwege haar mandaat heeft de Europese Commissie de tussentijdse evaluatie van haar strategie voor de digitale eengemaakte markt (DSM) gepresenteerd. De Commissie heeft bekeken welke vorderingen er zijn gemaakt en roept de medewetgevers op om snel werk te maken van alle ingediende voorstellen. Daarnaast heeft zij geschetst welke maatregelen er verder nodig zijn op het vlak van onlineplatforms, de data-economie en cyberveiligheid.

 

In de op 10 mei gepubliceerde mededeling noemt de Commissie drie belangrijke punten waar verdere EU-maatregelen volgens de Commissie nodig zijn: 

 

  1. Het volledige potentieel van de Europese data-economie verwezenlijken door wetgeving op het gebied van free flow of data (het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens binnen de Europese interne markt, herfst 2017).
  2. De uitdagingen op het gebied van cyberveiligheid aanpakken door de update van de cyber security strategie uit 2013. De Commissie zal ook werk maken van nieuwe voorstellen voor aanvullende maatregelen op het gebied van standaardisatie, certificering en etikettering in verband met cyberbeveiliging, zodat verbonden objecten (Internet of Things) op cyberniveau veiliger worden. Ook zal de Commissie zich focussen op.
  3. Het bevorderen dat onlineplatforms te werk gaan als verantwoordelijke actoren binnen een eerlijk internetecosysteem (eind 2017). Daarnaast zal de Commissie haar werk met betrekking tot en andere data gerelateerde kwesties voortzetten.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.