Tripartiete Sociale Top over Sociale Dialoog en digitalisering

15-03-2016

Op woensdag 16 maart zal de Tripartiete Sociale Top in Brussel plaatsvinden. Tijdens die top wordt overlegd over de voortgang van de Sociale Dialoog en de gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt. Het gesprek wordt gevoerd tussen Europese sociale partners en de president van de Europese raad, de voorzitter van de Europese Commissie. Ook minister-president Rutte en minister Asscher zullen in de hoedanigheid van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Raad bij de top aanwezig zijn.

Na de relaunch van de Sociale Dialoog door Commissievoorzitter Juncker op 5 maart 2015, hebben sociale partners met elkaar overlegd over een verklaring. Hierbij gaat het onder andere om wanneer en op welke wijze sociale partners door de Europese Commissie worden betrokken bij beleidsvoornemens van de Europese Commissie. Dat sociale partners bij dit proces worden betrokken is belangrijk voor het creëren en behouden van voldoende draagvlak voor het beleid van de Europese Commissie.

Het Nederlands kabinet is voorstander van de verklaring. Daarnaast zal tijdens de Tripartiete Sociale Top worden gesproken over de grote gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt. Zonder maatregelen zullen velen niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Sociale partners streven ernaar om een gezamenlijke agenda op te stellen om de uitdagingen van digitalisering, zowel voor de arbeidsmarkt als voor onderwijs en opleiding het hoofd te kunnen bieden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.