TLN: 'Bedrijven hebben duidelijkheid nodig van Brussel' 

14-02-2019

Het overgrote deel van wet- en regelgeving komt uit 'Brussel'. De uitvoering verschilt per lidstaat. Dat kan voor verwarrrende regels zorgen. 'Bedrijven hebben vooral duidelijkheid nodig', stelt Willemijn Westerlaken, European Affairs Manager voor Transport en Logistiek Nederland (TLN).

 

Wat betekenen de EU en de interne markt voor de transportsector?

'De interne markt heeft de transportsector veel gebracht. De transportsector is bij uitstek een sector die landsgrenzen overschrijdt. Het wegnemen van drempels, zowel fysiek als qua regelgeving, heeft er voor gezorgd dat transportondernemers sneller en makkelijker in andere Europese lidstaten zaken kunnen doen', aldus Willemijn Westerlaken.

'Door regels uit Brussel is het mogelijk om Europese transportbedrijven op dezelfde voorwaarden te laten concurreren'

'Niet voor niets is het overgrote deel van de wetgeving voor transport direct afkomstig uit Brussel, van vereisten rondom maten en gewichten tot de eisen waaraan vervoerders moeten voldoen om een bedrijf te starten. Juist doordat deze regels uit Brussel komen, wordt het mogelijk om alle Europese transportbedrijven op dezelfde voorwaarden tegen elkaar te laten concurreren.'

 

Kan de interne markt verbeterd worden?

'Absoluut', zegt Westerlaken vol overtuiging. 'Hoewel Europa en de interne markt de Nederlandse transportsector veel gebracht hebben is er altijd ruimte voor verbetering. Het feit dat de oorsprong van veel regelgeving in Brussel ligt, betekent niet automatisch dat de wetgeving ook op precies dezelfde manier in alle lidstaten wordt ingevoerd of gehandhaafd. Uiteraard kunnen er vanwege specifieke situaties voor lidstaten goede redenen zijn om bepaalde regels aangepast te implementeren. Maar nationale invulling van internationale regelgeving kan er soms wel voor zorgen dat Nederlandse ondernemers in andere Europese landen tegen verwarrende regels aanlopen.'

'Zo heeft Nederland in het kader van de regels voor maten en gewichten in de Benelux bij uitzondering de afspraak kunnen maken dat vrachtwagens ook rond mogen rijden als zij 44 ton wegen, in plaats van de toegestane 40 ton die in heel Europa geldt voor grensoverschrijdend vervoer. In Frankrijk geldt dat voor nationaal vervoer, vrachtwagens met 44 ton die ín Frankrijk rondrijden zijn toegestaan. Als Nederlandse of Belgische vrachtwagens echter de grens overrijden met diezelfde 44 ton, dan zijn zij in overtreding. Daardoor kunnen verschillen in nationale toepassing voor verwarring zorgen.'

'Er is in Europa een verschil in het handhaven in de letter van de wet of in de geest van de wet'

Daarnaast laten Europese regels, volgens Westerlaken, qua handhaving nogal wat over aan de interpretatie van de verschillende lidstaten. 'Ook hierdoor kunnen soms onwenselijke situaties ontstaan, omdat niet altijd duidelijk is hoe er op nationaal niveau met de regels wordt omgegaan. Duidelijke regels vragen ook om duidelijke handhaving die voor iedereen hetzelfde is.'

In het geval van de rij- en rusttijden bijvoorbeeld gaat het er om dat chauffeurs niet oververmoeid achter het stuur zitten. Controleurs kijken daarom of een chauffeur bijvoorbeeld wel voldoende lange pauzes heeft genomen. Maar er is in Europa een verschil in het handhaven in de letter van de wet of in de geest van de wet.

Westerlaken geeft als voorbeeld een situatie van een chauffeur in Nederland die stilstond om een kwartier rust te nemen. 'Handhavers constateerden dat de chauffeur verkeerd geparkeerd stond en hij werd gesommeerd een andere plek te zoeken. Maar wanneer de chauffeur dat zou doen kwam hij in de knel, omdat bij het verplaatsen de chauffeur de rij- en rusttijden zou overschrijden. Verkeersveiligheid was op het moment dat de chauffeur stilstond niet in het geding, en door de verplaatsing liep de chauffeur het risico later in Frankrijk te worden geconfronteerd met een grote boete.'

 

Wat moet de EU nu écht gaan regelen voor transportondernemers?

'Momenteel is men in Brussel helaas nog steeds aan het debatteren over de voorstellen uit het mobiliteitspakket. Nationale en politieke belangen hebben daarin de overhand gekregen. Hierdoor wordt er niet meer gekeken naar de echte reden om de regels voor bijvoorbeeld tachograaf en rij- en rusttijden te herzien; namelijk een gelijk speelveld creëren voor transportondernemers in Europa. Bedrijven hebben duidelijkheid nodig', aldus de TLN-vertegenwoordiger

'Zonder gelijke voorwaarden blijft scheefgroei in de Europese transportmarkt bestaan'

'Die is er vooralsnog niet, omdat er bepaalde onderdelen in het pakket, die met name de onderdelen die te maken hebben met handhaving, nu niet kunnen worden verbeterd. Hierdoor blijven er ongewenste situaties op de Europese wegen bestaan.'

Westerlaken: 'Zonder gelijke voorwaarden voor het transport in Europa zal de scheefgroei in de Europese transportmarkt blijven voortbestaan, en dat komt een duurzame toekomst van de Nederlandse transportsector niet ten goede.' 

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.