Technische innovaties in financiële sector: FinTech

16-11-2016

De Europese Commissie heeft een interne werkgroep opgezet voor het monitoren van technische innovaties op financiëel gebied. In het bijzonder zal hier aandacht worden besteed aan de snelle opkomst van de FinTech sector. De Europese Commissie is voornemens om een “comprehensive strategy” te ontwikkelen voor bedrijven in het FinTech-veld. De werkgroep, bestaande uit experts op het gebied van financiële dienstverlening, mededinging en consumentenbescherming, zal medio 2017 een aantal aanbevelingen presenteren.

 

Het rapport

Het recente rapport van het Europees Parlement over de Green Paper van de Europese Commissie (retail financiële dienstverlening binnen de eengemaakte markt) pleit ervoor geen barrières op te werpen voor de ontwikkeling FinTech; het regelgevend kader zou dezelfde spelregels moeten hanteren als voor de traditionele bankensector.  VNO-NCW en MKB-Nederland volgen de ontwikkelingen nauwgezet.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.