Stimuleer publiek-private samenwerking in internationale handel op Europees niveau

15-06-2016

Op 12 mei lanceerde het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw initiatief: het European Partnership for Responsible Minerals (EPRM). Het EPRM is een initiatief dat overheden, de private sector, denktanks en NGO’s samenbrengt. Het richt zich specifiek op de winning van verantwoordelijke, conflictvrije grondstoffen en is tevens bedoeld om aan te haken op de aankomende Europese Verordening voor het verantwoordelijk aanpakken van conflictmineralen. Eerder schreven VNO-NCW en MKB-Nederland daarover dat een vrijwillig systeem de beste aanpak van conflictmineralen is. Hoewel onderhandelingen over dit voorstel zich nog in triloogfase bevinden, kan dit Nederlandse initiatief belangrijke steun bieden voor het bedrijfsleven.

Het EPRM heeft als doel duurzame ontwikkeling in conflictgebieden te stimuleren door verantwoordelijke productie en handel van grondstoffen. Concreet bestaat het EPRM uit een kennisplatform waar bedrijven kennis en ervaring uitwisselen over het toepassen van due dilligence. Zeer nuttige informatie is bijvoorbeeld het bieden van hulp of richtlijnen bij de definitie van een conflictgebied of een hoog risico gebied, iets dat bedrijven onmogelijk zelf kunnen bepalen. Ook kan het platform bewustwording in het midden- en kleinbedrijf stimuleren. Daarnaast zal het EPRM financierende activiteiten en projecten opzetten in zowel conflictgebieden als hoge risico gebieden om de toevoer van grondstoffen verder te stimuleren.

Verwacht wordt dat het EPRM in november 2016 operationeel wordt. Nederlandse bedrijven en ondernemers kunnen zich aansluiten bij dit initiatief. Zo is Philips een van de initiatiefnemers. Er is meer informatie te vinden op de website van het Nederlands EU-voorzitterschap. VNO-NCW en MKB-Nederland moedigen Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij de (internationale) handel van grondstoffen van harte aan zich bij het initiatief aan te sluiten. Het Nederlandse initiatief om duurzame handel in grondstoffen via een vrijwillige aanpak te stimuleren, is een goed uitgangspunt dat in de toekomst hopelijk ook een voorbeeld zal vormen voor meerdere initiatieven die duurzame handel moeten stimuleren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.