State of the Union spreekt ook over herziening van de detacheringsrichtlijn

20-09-2017

In zijn state of the union heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, nog eens herhaald dat werknemers hetzelfde loon voor hetzelfde werk op dezelfde plaats moeten krijgen. Daarmee moet sociale dumping worden bestreden. In de Europese Raad wordt er naar toegewerkt om in oktober met een compromisvoorstel te komen waarin aan dat streven zal worden voldaan. Het is een misverstand, dat er nu sprake is van sociale dumping. Het effectief tegen gaan daarvan kan alleen door een betere handhaving van de bestaande regels. Nieuwe regels zijn onnodig en ongewenst.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.