Stappenplan Europese Commissie voor meer duurzaamheid in handelsverdragen

18-04-2018

In 2017 startte de Commissie de discussie met een non-paper over de implementatie en handhaving van duurzaamheidshoofdstukken in vrijhandelsverdragen. Onze Europese werkgeverskoepel droeg door middel van een position paper bij aan deze discussie. De Eurocommissaris voor internationale handel, Cecilia Malmström, presenteerde eind februari een stappenplan bestaande uit vijftien punten om duurzaamheid in vrijhandelsverdragen te versterken. Deze zijn onderverdeeld in vier brede concepten: Working Together; Enabling Civil Society; Delivering; and Communicating and Transparency.

 

De Commissie wil ten behoeve van handhaving van duurzaamheidsnormen een partnerschap opzetten tussen lidstaten, het Europees Parlement, delegaties van derde landen en internationale organisaties. De Commissie wil ook voornemens de rol van het maatschappelijk middenveld, waaronder sociale partners zoals onze werkgeverskoepels BusinessEurope en UEAPME, versterken in het toezicht op duurzaamheid in handelsverdragen. Als onderdeel van vervolgstappen heeft de Commissie aangegeven om actieprioriteiten voor elk partnerland vast te stellen, op basis van de motivering van stakeholders. De daadwerkelijke impact van duurzaamheidshoofdstukken zal door de Commissie op regelmatige basis onder de loep genomen worden.

 

Een ander fundamenteel element van de voorgestelde aanpak veronderstelt het opnemen van striktere afspraken om de doelstellingen uit het Parijs akkoord na te komen en klimaatverandering tegen te gaan. Dit geldt voor de vrijhandelsverdragen die zijn overeengekomen na de ondertekening van het Parijs akkoord (inclusief de vrijhandelsverdragen met Singapore, Vietnam en Japan).

 

Het stappenplan is geen uitputtende lijst met acties, maar een globale aanpak voor toekomstig werk op dit terrein. Mochten aanvullende acties of maatregelen nodig zijn dan zal de Commissie dat in overweging nemen. Er is afgesproken dat aanvullende acties om de volledige en effectieve implementatie van duurzaamheidshoofdstukken te verwezenlijken binnen vijf jaar zal gebeuren.

 

Het complete document met daarin de vijftien maatregelen is te vinden via de volgende link.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.