Sociale dialoog in EU is essentieel

13-03-2019

Deze vierde editie van 'Blik op de Europese verkiezingen' verschijnt als het einde van het mandaat van de Commissie Juncker in zicht is. Dan past analyse en beschouwing op weg naar een volgend mandaat.  

 

Juncker's sociale agenda

De sociale agenda is substantieel geweest. Herzien, vernieuwen en uitbouwen waren de trefwoorden. Het Europees Parlement heeft zich tijdens het mandaat van de Commissie Juncker een fervent voorstander getoond van het uitbouwen van het sociale stelsel in de Europese Unie. Het moest het logische antwoord zijn op de nadruk die in de afgelopen jaren is gelegd op economische maatregelen die noodzakelijk waren geworden als gevolg van de financiële en economische crisis van 2008.

 

Eén van de achterliggende gedachten van de sociale agenda van de Commissie Juncker is, dat deze de noordelijke lidstaten niet raakt, omdat die toch al uitgebreide sociale wetgeving hebben. Met name de lidstaten uit midden- en Oost-Europa moeten worden geprikkeld om het sociale been bij te trekken. Met beide voorstelligen worden grote risico's genomen. De noordelijke lidstaten hebben inderdaad uitgebreide, maar ook kostbare sociale wetgeving. En de kosten ervan lopen op omdat de productiviteitsgroei in de EU achterblijft. Zij zijn genoodzaakt te hervormen. Meer sociale wetgeving helpt daar niet bij. De lidstaten in midden- en Oost-Europa hebben een inhaalslag te maken. Maar, die inhaalslag ziet op de eerste plaats op het versterken van de economische en financiële basis als gevolg van de crisis in 2008. Meer voorrang aan sociale wetgeving tast het economische fundament van hun landen aan.  

'Het gaat om een gelijkwaardige ontwikkeling van economische en sociale doelen van de EU.'

De nieuwe Europese Commissie moet opnieuw de balans vinden tussen ambitie en draagkracht in de context van de gemeenschappelijk gedeelde opvatting, dat economieën naar elkaar moeten toegroeien ten behoeve van het best mogelijke resultaat. De sociale dialoog kan daarbij het schragend instrument zijn en zo voor het noodzakelijke draagvlak zorgen. Kenmerkend daarvan is het stimuleren van en het zoeken naar samenwerking. Jean Monnet, één van de founding fathers van de Europese Gemeenschap, werd erdoor gedreven. Niet uit naïviteit, maar uit de overtuiging dat samenwerking meer brengt dan ieder voor zich alleen kan realiseren. 

 

Het gaat om een gelijkwaardige ontwikkeling van economische en sociale doelen van de EU. Dit is overigens niet alleen nodig vanuit de gewenste maatvoering en balans tussen die twee doelen, maar evenzeer voor een goede werking van de interne markt. Naast duidelijke spelregels op een gelijk speelveld is effectieve handhaving van die spelregels bovendien noodzakelijk. Mede daardoor kan een hoog niveau van bescherming worden behouden. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.