Snelle goedkeuring 'EU-US Privacy Shield' dringend nodig

12-04-2016

Het is inmiddels alweer een aantal maanden geleden dat het Europese Hof van Justitie een streep zette door het Safe Harbor-verdrag dat sinds 2000 in werking was tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. In een eerdere Blik op Europa en in een editie van het Weekbulletin lichtten wij dit verdrag toe. Het verdrag vormde de basis waarop persoonsgegevens vanuit de EU doorgegeven konden worden aan VS. Inmiddels hebben de EU en de VS een opvolger van het Safe Harbor-verdrag uitonderhandeld, het 'EU-US Privacy Shield', dat de nieuwe basis moet vormen voor doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. Hoewel het verdrag een positieve stap lijkt te zijn, is het niet een één-op-één vervanging van het Safe Harbor-verdrag. De precieze inhoud van het nieuwe akkoord is nog niet helemaal duidelijk. VNO-NCW en MKB-Nederland verkennen manieren om eventuele administratieve lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven te beperken.

Op 14 april zullen de Europese privacy toezichthouders (de zogenaamde Werkgroep 29) bijeenkomen om de interpretatie van dit verdrag te bespreken. VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de werkroep snel overeenstemming bereikt over de interpretatie, en dat deze interpretatie werkbaar is voor het bedrijfsleven.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.