Schone en hernieuwbare energie voor iedereen

15-12-2016

De Europese Commissie presenteerde begin december een pakket met wetsvoorstellen op het gebied van energie: de zogenaamde Winter Package. De wetten moeten bijdragen aan de overgang naar schone en hernieuwbare energie, een meer efficiënte omgang met energie en aan de vervolmaking van een Europese energiemarkt. Deze wetsvoorstellen passen in de Europese strategie om te voldoen aan de afspraken binnen het klimaatakkoord van Parijs. Met de maatregelen wil de Commissie bovendien tot €177 miljard aan publieke en private investeringen aanwakkeren per 2021. Onder andere de Energy efficiency directive, de Energy performance of buildings en de Renewable Energy Directive, zullen in het kader van de Winter Package worden herzien.

 

Na de publicatie van dit pakket zullen het Europees Parlement en de Raad van Ministers zich buigen over de voorstellen. VNO-NCW en MKB-Nederland bestuderen deze voorstellen en zullen een standpunt bepalen. Onze Europese koepelorganisatie BusinessEurope heeft in een eerste reactie gezegd dat zij het positieve signaal van de Europese Commissie toejuichen om de Europese energiemarkt verder te integreren. Zij laat zich echter kritisch uit over het voornemen om de energie efficiëntie in Europa met 30% te verbeteren. Dit bindende doel kan namelijk het Europese emissiehandelssysteem ETS in haar effectiviteit ondermijnen, zo spreekt BusinessEurope. Ook zet zij vraagtekens bij de haalbaarheid van het investeringsdoel dat de Commissie stelt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.