Roadmap carcinogene stoffen van Amsterdam naar Wenen

15-06-2016

De Europese Commissie heeft voor 13 carcinogene stoffen Europese grenswaarden bekend gemaakt. Dit betekent dat EU-lidstaten niet boven die grenswaarden mogen gaan. Om die grenswaarden te helpen realiseren, werd op de slotdag van de driedaagse conferentie in Amsterdam over betere bescherming tegen de gevolgen van carcinogene stoffen een roadmap getekend.

BUSINESSEUROPE, ETUC, de Europese Commissie, het Duitse ministerie van Sociale Zaken, het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid stellen als doel van die roadmap het uitwisselen van goede voorbeelden tussen EU-lidstaten en het verhogen van het bewustzijn voor een betere bescherming tegen de gevolgen van kankerverwekkende stoffen. Werkgevers en werknemers worden ondersteund bij het ontwikkelen van maatregelen voor het kunnen realiseren van die grenswaarden.

De roadmap is een vrijwillig actieprogramma en loopt door tot het Oostenrijkse EU-voorzitterschap in 2019. Het vergroten van kennis bij bedrijven en werknemers over de gevolgen van blootstelling van kankerverwekkende stoffen en hoe die gevolgen effectief kunnen worden teruggedrongen, is een belangrijke prioriteit op de agenda's van de verschillende voorzitterschappen.

De roadmap past in het streven van werkgevers ene werknemers om tot een Europees level playing field te komen op het terrein van grenswaarden. Het systeem zal houdbaar zijn als steeds wordt uitgegaan van de best haalbare grenswaarde.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.