Raadsvoorzitter Tusk publiceert onderhandelingspositie Brexit

19-04-2017

De Brexit onderhandelingen zijn weer in een nieuwe fase gekomen nu premier May op 29 maart formeel aan de EU heeft laten weten dat het VK uit de EU wil stappen . Daarop heeft EU Raadsvoorzitter Tusk een concept gepubliceerd van de richtlijnen die de EU voor de onderhandelingen wil vaststellen. Eind april wil de Europese Raad deze richtlijnen formeel vaststellen. De echte onderhandelingen gaan dan waarschijnlijk begin juni van start.

 

De richtlijnen gaan nog niet in detail en stellen vooral algemene beginselen vast. Een daarvan is dat de EU eerst afspraken wil maken over het uittreden van het VK en met name over de eindafrekening, en daarna pas over het toekomstige handelsverdrag. Daarbij is echter ook gezegd dat de handelsbesprekingen al kunnen beginnen als voldoende voortgang is geboekt over de uittrede. Er zijn dus van beide zijden wat concessies gedaan die aangeven dat partijen naar elkaar toe willen werken. Voor het bedrijfsleven is het goed als de handelsbesprekingen zo snel mogelijk beginnen, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat. Desalniettemin zal het onderhandelingsproces nog lastig worden omdat er grote belangen spelen. Dat geldt voor Nederland in het bijzonder vanwege onze intensieve economische contacten  met het VK. Voor een paar andere EU lidstaten - Ierland, België en Denemarken - is dat ook het geval.

 

Een ding is in ieder geval wel duidelijk: bij de huidige onderhandelingsposities is het onontkoombaar dat er douaneformaliteiten, en mogelijk ook douanetarieven, gaan komen tussen de EU en het VK. Hoe dat allemaal praktisch ingevuld gaat worden is nog niet bepaald. Voor veel bedrijven zijn douaneprocedures iets waar ze nog nooit eerder mee te maken hebben gehad. Het is daarom van groot belang dat overheid en bedrijfsleven in Nederland snel samen gaan werken om goede voorlichting over de veranderingen aan bedrijven te gaan geven.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.