Raadgevend Comité installeert een commissie over handhaving

20-02-2018

Wet-en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid blijft een hardnekkig terugkerend probleem, pleidooien voor een betere grensoverschrijdende samenwerking tussen inspecties ten spijt. Het Raadgevend Comité heeft besloten de Europese Commissie te gaan adviseren over hoe handhaving in de Europese Unie beter kan. Die commissie krijgt een belangrijke Nederlandse inbreng. Van werkgeverszijde zitten VNO-NCW en MKB-Nederland in die commissie. FNV is eveneens vertegenwoordigd en van overheidszijde is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertegenwoordigd. Eerder hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gepleit voor meer specifieke kennis bij de toezichthoudende en handhavende inspecties ondersteund door voldoende capaciteit. Kennisdeling alléén aan de marktzijde en niet aan de publieke zijde organiseren is voor bedrijven onvoldoende.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.