Raad en Europees Parlement voorlopig eens over tranche richtlijn carcinogene stoffen

12-07-2017

Het Maltese voorzitterschap heeft met het Europees Parlement een voorlopige overeenkomst bereikt over de eerste groep van 13 carcinogene stoffen in het kader van de herziening van de richtlijn carcinogene stoffen. De lidstaten moeten deze voorlopige overeenkomst nog goedkeuren. In de voorlopige overeenkomst worden reproductie toxische stoffen niet in de richtlijn carcinogene stoffen opgenomen. Daarvoor hadden VNO-NCW en MKB-Nederland ook gepleit.

 

Opname zou eerst aan de orde kunnen komen nadat de Europese Commissie een wetgevend voorstel daarvoor doet waarover sociale partners worden geraadpleegd. Over de grenswaarde voor Chroom VI kunnen Raad en  Europees Parlement elkaar voorlopig vinden op 0,010 mg/m3. Deze grenswaarde moet dan gedurende  vijf jaar gelden. Daarna moet een grenswaarde gaan gelden van 0,005 mg/m3. Voor hardhoutstof zou een grenswaarde voor de komende vijf jaar (na inwerkingtreding van de herziene richtlijn) moeten gaan gelden van 3 mg/m3 en daarna 2 mg/m3. Voor crystalijne silica moet de Europese Commissie de noodzaak afwegen van aanpassing van de grenswaarde als onderdeel van de volgende evaluatie van de implementatie van de richtlijn.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.