Publieke consultatie over de Europese Sociale pijler geopend

15-03-2016

De Europese Commissie heeft op 8 maart een publieke consultatie aangekondigd over de Europese pijler van sociale rechten. De Commissie vraagt de mening van Europese instellingen, lidstaten, sociale partners, stakeholders en burgers. De consultatie loopt tot eind 2016.

Het voornemen om een sociale Europese pijler te bouwen, komt voort uit de visie van de Europese Commissie dat Europa naast economische vooruitgang en financiële stabiliteit ook oog moet hebben voor maatregelen die nodig zijn in het kader van sociale trends in de 21ste eeuw.

De sociale pijler wordt gezien als middel om de Economische en Monetaire Unie van de Eurozone te kunnen versterken. Naast de genoemde partijen die geconsulteerd worden, zullen ook niet-Eurolanden bij de consultatie worden betrokken. Uiteindelijk moet de sociale pijler een aantal uitgangspunten gaan bevatten ten behoeve van goed functioneren van de Europese arbeidsmarkten en sociale systemen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.