Prioriteiten Oostenrijks voorzitterschap voor financiële sector

11-07-2018

Op 1 juli heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie voor de aanstaande zes maanden overgenomen van Bulgarije. Als voorzitter kan het land een stempel drukken op de dossiers waar de komende tijd stappen op worden gemaakt. Eén van de Oostenrijkse prioriteiten is de financiële sector.

 

Zo willen de Oostenrijkers zich voornamelijk gaan richten op het afronden van de Bankenunie en het verder ontwikkelen van de Kapitaalmarktunie. Hierbij wordt vooral gelet op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel (EDIS) en het hervormen van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). Het zwaartepunt ligt echter bij het afronden van de zogenaamde Risk Reduction Measures, waaronder de kapitaaleisen voor banken. Al deze stappen moeten volgens de nieuwe voorzitter leiden tot een diepere Economische en Monetaire Unie (EMU) en daarmee meer Europese economische coördinatie. Tot slot ligt er voor Oostenrijk de zware taak om de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader na 2020 in goede banen te leiden.

 

Oostenrijk neemt het voorzitterschap over in een tijd waarbij er veel dossiers in de afrondende fase zijn. Zo willen de Oostenrijkers de onderhandelingen tussen Raad, Parlement en Commissie over enkele sleuteldossiers, zoals die over kapitaaleisen, EMIR en het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct, tot een goed einde brengen. Voorbereidend werk zal vooral verricht worden op dossiers als het Sustainable Finance pakket, het crowd funding pakket en sovereign bond-backed securities (SBBS).

 

Tegelijkertijd zijn er nog belangrijke politieke besluiten te nemen over de toekomst van de EMU en de eurozone. De Meseberg verklaring van Frankrijk en Duitsland is daar een belangrijke aanzet voor. De Europese top in oktober zal een belangrijk moment worden voor de Europese leiders om stappen te zetten op dit terrein. Op die top zal ook de voortgang bij de Brexitonderhandelingen aan de orde komen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zien de economische concurrentiekracht van de EU als de motor van de Europese Unie. Daarvoor moet de EMU voltooid worden, waaronder de vervolmaking van de bankenunie en kapitaalmarktunie. Een evenwicht tussen hervormingen, reduceren van risico’s en gemeenschappelijke dragen van risico’s is daarvoor essentieel.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.