Principe-akkoord over Europese Sociale Dialoog

17-10-2018

De Europese koepelorganisaties voor het bedrijfsleven en voor het mkb, BusinessEurope en UEAPME, hebben op 12 oktober overeenstemming bereikt met de Europese vakbondskoepel ETUC over het werkprogramma voor de sociale dialoog voor de jaren 2019 tot 2021. Het nieuwe programma richt zich op zes prioriteiten: digitalisation, improving the performance of labour markets and social systems, skills, addressing psycho-social aspects and risks at work, capacity building for a stronger social dialogue en circular economy.

 

Prioriteiten sociale dialoog

Wat betreft digitalisation is het doel zicht te krijgen op verschillende aspecten ervan, zoals het verwerven van nieuwe digitale vaardigheden. Hierbij zal o.a. gekeken worden naar afspraken die in bedrijven en mogelijk sectoren zijn gemaakt over bereikbaarheid van werknemers bij het werken met digitale middelen als mobiele telefoon, e-mail verkeer e.d. De verkenningen moeten leiden tot een zogenaamde Autonomous Framework Agreement. Wat betreft improving the performance of labour markets wordt gestreefd naar het formeren van twee subgroepen die onder het Social Dialogue Committee worden geplaatst. Die subgroepen moeten zich in 2019 richten op betrokkenheid van sociale partners bij het vormgeven van arbeidsmarktbeleid en het terugdringen van jeugdwerkloosheid. In 2020 moeten de groepen zich richten op demografische ontwikkelingen en kinderopvangvoorzieningen. Wat betreft skills moet een gezamenlijk project worden ontwikkeld dat zich richt op innovatie, skills en mogelijkheden voor training van werknemers.

 

Psychosociale arbeidsrisico’s

Het werkprogramma voorziet verder in het organiseren van een zogenaamd fact-finding seminar over psychosociale arbeidsrisico’s: waaruit bestaan die risico’s en welke invloed hebben zij op het werk? In het kader van de gewenste en noodzakelijke versterking van de sociale dialoog is capacity building nodig. De activiteiten die daarvoor al onder het vorige werkprogramma waren gestart zullen worden vervolgd. Tenslotte zal ook over de circulaire economie een sub-groep worden opgericht. Met name zal daarin worden gesproken over de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Daartoe zal een onderzoeksrapport worden gemaakt.

 

De in het werkprogramma benoemde prioriteiten moeten hun uitwerking krijgen. Dat zal in de komende twee jaar plaatsvinden. Essentieel is, dat werkgevers en werknemers erin zijn geslaagd een nieuw werkprogramma overeen te komen nog voordat de nieuwe Europese Commissie is aangetreden en het Europees Parlement in nieuwe samenstelling is gekozen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.