Presentatie EU-agenda BusinessEurope in EP

22-11-2019

Maar liefst 50 Europarlementariërs waren aanwezig in het Europees Parlement waar op 13 november de Europese werkgeverskoepel BusinessEurope samen met alle zusterfederaties van VNO-NCW hun agenda presenteerde voor de beleidsperiode 2019-2024. Het was de eerste keer dat BusinessEurope zijn beleidsplannen zo prominent presenteerde in de Europese volksvertegenwoordiging. Voor Nederland waren Europarlementariërs Samira Rafaela (D66), Tom Berendsen (CDA) en Mohammed Chahim (PvdA) aanwezig.

 

Drie pijlers voor een goed fundament

Prosperity, People en Planet zijn de drie pijlers waarop de prioriteiten van BusinessEurope rusten. Pierre Gattaz, voorzitter van de koepel, sprak uit, dat Europese ondernemers geven om welvaart, mensen en de planeet. En dat bedrijven voor die doelen constructief EU-beleid nodig hebben. In de aankomende vijf jaar zal er samengewerkt moeten worden met de Europese instituties, het Parlement, de Commissie en de Raad, om dit te bewerkstelligen.

 

Prosperity

Welvaart in de EU willen BusinessEurope en VNO-NCW aan de hand van deze onderstaande 7 punten zekerstellen. De interne markt is van groot belang voor de kracht van de Europese en de Nederlandse economie. Aan de hand van verdere harmonisering, internationale regels en innovatie kan onze concurrentiepositie in de wereld bevordert worden.

 

  

People

Op sociaal terrein staat centraal, dat het gat tussen de vraag en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt gedicht moet worden. Daarbij hoort een gecoördineerd vrij verkeer van arbeid. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt moet in balans zijn met baanzekerheid.

 

 

Planet

Last but not least staat de planeet op de agenda. Het doel om klimaatneutraal te worden moet samengaan met het behoud van competitiviteit en zekerheid. Publieke en private investeringen zullen deze transitie moeten faciliteren. Hiervoor is meer coördinatie nodig en we kunnen het niet alleen – onze handelspartners moeten zich op gelijke doelstellingen toeleggen. Ook zullen de regels omtrent de circulaire economie consistenter moeten worden.

 

 

Lees meer: make EU your business

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.