Platform tegen Zwartwerk

12-04-2016

Op voorstel van de Europese Commissie is het Platform tegen Zwartwerk ingesteld. De doelstelling van het platform is om het zwartwerken grensoverschrijdend aan te pakken.

Arbeidsinspecties en handhavingsinstanties in de EU-lidstaten zullen met elkaar gaan samenwerken. Zij zullen gegevens, informatie en ervaringen met elkaar uitwisselen. Ook zal het platform meer bekendheid gaan geven aan het probleem van zwartwerken. Die problemen met zwartwerken hebben niet alleen betrekking op het niet afdragen van belastingen en sociale premies. Vaak is er ook sprake van ontduiking van arbeidswetgeving.

In mei zal een eerste bijeenkomst van het platform plaatsvinden. Tijdens die eerste bijeenkomst zal worden afgesproken hoe de uitwerking van de taken van het platform het beste zal kunnen plaatsvinden. Ook zal een werkprogramma worden opgesteld.

Voor een effectieve bestrijding van zwartwerken is het belangrijk dat mensen uit de praktijk bij het platform worden betrokken. Juist door de uitwisseling van praktijkervaringen met handhavende instanties kan de samenwerking worden verbeterd en kan zwartwerken effectief worden bestreden.

Tijdens de Informele Sociale Raad op 20 april zullen de ministers van Sociale Zaken van de EU-lidstaten verdere afspraken maken over intensivering van de samenwerking tussen de lidstaten.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.