Plannen hervorming emissiehandelssysteem (EU ETS) zijn gemiste kans

15-09-2015

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het teleurstellend dat de Europese Commissie de uitgelezen mogelijkheid voorbij laat gaan om ambitieuze klimaatdoelen te combineren met versterking van het investeringsklimaat in Europa.

Op 15 juli presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor hervorming van het emissiehandelssysteem (EU ETS). VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het teleurstellend dat de Commissie de uitgelezen mogelijkheid voorbij laat gaan om ambitieuze klimaatdoelen te combineren met versterking van het investeringsklimaat in Europa.

Met de huidige voorstellen zal de concurrentiepositie van de internationaal concurrerende industrie in Europa verder onder druk komen te staan. De plannen hebben niet alleen negatieve gevolgen voor economie en werkgelegenheid in Europa, maar ook op het klimaat. Naar verwachting zullen industriële productie en investeringen zich meer en meer naar buiten Europa verplaatsen, waardoor de mondiale CO2 uitstoot eerder toeneemt dan afneemt. Het enige lichtpuntje in de plannen is het voornemen om meer geld beschikbaar te maken voor innovatie in koolstofarme technieken.

De ondernemingsorganisaties staan volledig achter het ETS als centraal instrument om reductie van CO2-uitstoot af te dwingen in de deelnemende Europese sectoren. Indien goed ontworpen, beperkt het systeem niet alleen de CO2-emissies, maar creëert het ook de benodigde investeringszekerheid voor bedrijven, bevordert het innovatie en versterkt het de concurrentiekracht van energie intensieve bedrijven.

In het Energieakkoord voor Duurzame Groei hebben de Nederlandse overheid, milieuorganisaties en industrie reeds de contouren een verbeterd emissiehandelssysteem geschetst. Deze aanbevelingen zijn in oktober vorige jaar in grote lijnen overgenomen door de Europese regeringsleiders en sluiten aan bij de beleidsambities van de Commissievoorzitter Juncker. Dat de Europese Commissie nu een voorstel op tafel legt dat contrair is aan haar eigen beleidsprioriteiten is een flinke streep door de rekening van het bedrijfsleven.

Het Europees Parlement en de lidstaten zullen zich in de komende periode over de plannen gaan buigen. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de lidstaten en het Europees Parlement op om - nu zij aan zet zijn - het voorstel zo aan te passen dat de concurrentiepositie van de koplopers op het gebied van CO2-efficiëntie volledig geborgd wordt. Op die manier wordt het voorstel in lijn gebracht met de duurzaamheids- en klimaatambities die Europa zichzelf gesteld heeft.

Nieuwsbrief Blik op Europese verkiezingen

Meld u aan voor het tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europese verkiezingen' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.