Paul Tang (PvdA): Zucht van Draghi

05-04-2019

'De euro moet nodig worden versterkt. De politiek van regeltjes en tucht moet plaats maken voor een democratisch eurozonebestuur' aldus Europarlementariër Paul Tang (PvdA).


Wat betekent Europa voor jou?Eind mei (de 23ste om precies te zijn) is het weer zover. Dan gaan we naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Maar wie zijn onze (kandidaat) europarlementariërs eigenlijk? En hoe denken ze over migratie, werken in Europa, de EMU, energie en de macht van China?

 

Deze week is Paul Tang aan het woord over het eurozonebeleid:

 

Soms openlijk maar vaak verborgen heeft Mario Dragio gezucht. Het is voor hem om moedeloos van het worden. Het monetaire beleid is ‘the only game in town’.  Het budgettaire beleid ontbreekt in Europa. Dat maakt stabilisatie van economische groei een schier onmogelijke opgave, te meer omdat het mandaat van de Europese Centrale Bank in ogen van sommige politici al is opgerekt en de discussie in het bestuur van de ECB onverminderd doorgaan.

 

Nee, er is geen beleid geweest om door een combinatie van hervormingen en investeringen de groei aan te jagen. Nee, veel landen zijn niet erin geslaagd de overheidsschuld terug te dringen. Nee, er is geen gezamenlijke, Europese aanpak of coördinatie van budgettair beleid. ‘The only game in town’ is dan een zware last en laat zelfs Mario Draghi geregeld zuchten.
'Een echt democratisch eurozonebeleid is nodig, maar dat vraagt om nieuwe politieke instrumenten.'

De euro is daarmee stuurloos. Regeltjes als de 3%-norm blijken een slechte vervanger voor werkelijk beleid. Bovendien worden die regels niet gehandhaafd. Een echt democratisch eurozonebeleid is nodig, maar dat vraagt om nieuwe politieke instrumenten.

 

Op dit moment is er geen mechanisme waarmee landen elkaar onderlinge steun kunnen bieden, in de vorm van bijvoorbeeld een rainy day fund. Juist een collectieve verzekering is een voorwaarde van private verantwoordelijkheid, zodat belastingbetalers niet de rekening krijgen. Griekenland heeft laten zien dat ondanks goedbedoelde regels als de no bail-out-clausule, belastingbetalers in de praktijk voor de brokken opdraaien. Een zelfde gebeurtenis in Italië wordt daarmee economische en politiek onverteerbaar.
'De paraplu van monetaire en budgettaire beleid is door de kredietcrisis aan flarden gescheurd en zal geen bescherming bieden.'

Economen zeggen in de regel ‘het dak repareren als de zon schijnt’.  Dat is een boekenwijsheid die ontkent dat een reorganisatie pas plaatsvindt als de noodzaak wordt gevoeld, kortom juist als de zon niet schijnt. En toch, we weten: na regen komt zonneschijn, en omgekeerd. Europa is hierop verre van voorbereid. De paraplu van monetaire en budgettaire beleid is door de kredietcrisis aan flarden gescheurd en zal geen bescherming bieden.

 

Nederland behoort tot de landen die nieuwe instrumenten, zoals een collectieve verzekering in de weg staan. De minister van Financiën voorop. Maar het Europese belang van stabilisatie is ook het Nederlandse belang en wordt uit het oog verloren. 

 

De euro moet dus nodig worden versterkt. De politiek van regeltjes en tucht moet plaats maken voor een democratisch eurozonebestuur. Collectieve verzekeringen moeten ervoor zorgen dat belastingbetalers beschermd worden tegen economisch noodweer. Daarmee bouwen we aan een stabielere en sterkere eurozone. Goed voor Draghi, maar vooral: goed voor alle belastingbetalers.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.