Overzicht onderhandelingen Europese handelsverdragen

11-07-2018

De Europese Commissie, onder leiding van Jean-Claude Juncker, committeerde zich bij aantreden aan tien prioriteiten waarvan één een gebalanceerd en progressief EU handelsbeleid was. Handelsverdragen zijn daar een cruciaal onderdeel van en de inzet was om de dreiging van protectionisme tegen te gaan door middel van het afsluiten van enkele grote handelsverdragen. VNO-NCW en MKB-Nederland zien in handelsakkoorden de manier om handel te vereenvoudigen, een gelijker speelveld te creëren en om te zorgen voor betere samenwerking tussen landen. Belangrijke handelsverdragen voor het Nederlands bedrijfsleven waar de Europese Unie op dit moment mee bezig is zijn onder andere:

 

Japan

De onderhandelingen over een economisch partnerschap met Japan zijn begonnen in 2013 en eindigden in december 2017. Tijdens de EU-Japan Top op 17 juli aanstaande wordt het verdrag naar alle waarschijnlijkheid ondertekend door de premier van Japan en de Europese Unie. Door het handelsakkoord zullen EU-landen 15 tot 20% meer kunnen exporteren naar Japan.

 

Mercosur en Mexico

Ondertussen lopen er nog onderhandelingen op twee grote handelsakkoorden; tussen de EU en Mercosur (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) en tussen de EU en Mexico. De onderhandelingen met Mercosur zijn al gaande sinds 1999 en zijn cruciaal voor verdere wederzijdse marktoegang. Er wordt nog gesproken over oorsprongsregels, markttoegang voor zuivel, auto(-onderdelen), maritieme diensten en bescherming van geografische aanduidingen. Onze Europese koepel, BusinessEurope, heeft in november vorig jaar een brief gestuurd aan EU handelscommissaris Cecilia Malmström waarin het belang van een tijdige afronding van een akkoord benadrukt wordt.

 

De EU en Mexico hebben op 21 april een politiek akkoord bereikt over de hervorming van het economisch partnerschap uit 2000. De verwachting is dat dit jaar nog een finaal akkoord gesloten wordt. Dat betekent voor Nederland voornamelijk een belangrijke tariefliberalisering van landbouwproducten en een afname van overbodige non-tarifaire belemmeringen.

 

Australië & Nieuw Zeeland

De EU opende de onderhandelingen met Australië en Nieuw Zeeland in juni. Met deze twee handelspartners treft de EU zogenaamde like-minded landen waarbij verwacht wordt dat handelsbarrières verminderd worden en importtarieven weggenomen worden. Deze twee handelsakkoorden gaan alleen over handel, er zijn geen investeringsregels in opgenomen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland menen dat Nederland baat heeft bij brede en diepe handelsakkoorden die daadwerkelijk en tijdig worden afgesloten. Omwille van praktische redenen kan de keuze om handel en investeringen in aparte verdragen onder te brengen op steun rekenen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.