Onduidelijkheid over het voorstel doorlichten buitenlandse investeringen

15-11-2017

Er is al geruime tijd discussie over een Europese aanpak voor het doorlichten van buitenlandse investeringen. Het onderwerp kreeg echter in februari 2017 een stevige impuls nadat Duitsland, Frankrijk en Italië gezamenlijk een brief schreven aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europees instrument in het leven te roepen. Naar aanleiding van deze brief, maar ook de oproep van de Europese Volkspartij binnen het Europees Parlement, kwam de Commissie in september met een voorstel voor een verordening.

 

Lidstaten zijn onder de verordening verplicht om de Commissie alsmede andere lidstaten te informeren over buitenlandse investeringen. In het huidige voorstel krijgt de Commissie geen bevoegdheid om een investering te blokkeren, maar kan zij een niet-bindend advies uitbrengen over de buitenlandse investering. Verder zouden zowel de Commissie als andere lidstaten extra informatie mogen opvragen bij de lidstaat waar de investering zou plaatsvinden.

 

Momenteel hebben twaalf lidstaten al een mechanisme om buitenlandse investeringen door te lichten. Het nieuwe Commissievoorstel vervangt de bestaande mechanismen niet, maar dient als extra Europese aanpak om de transparantie over buitenlandse investeringen te vergroten. De Commissie zou investeringen tegen het licht kunnen houden die projecten of programma’s van EU belang raken, echter alleen op grond van het beschermen van de veiligheid en openbare orde. Dit zou onder andere het geval kunnen zijn wanneer investeringen gericht zijn op vitale infrastructuur en technologieën. Bovendien zouden lidstaten in de doorlichting mee mogen nemen of de buitenlandse investeerder (deels) in handen is van de regering van een derde land.

 

Het voorstel wordt momenteel nader onderzocht binnen onze Europese koepelorganisatie BusinessEurope. Gekeken wordt naar de exacte definitie van de ‘veiligheid en openbare orde’ en de praktische toepassing van de verplichte samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie. VNO-NCW en MKB-Nederland houden het voorstel nauwlettend in de gaten en publiceren regelmatig updates over ontwikkelingen op dit terrein.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.