Onderhandelingen Europese investeringstoets staan op punt van beginnen

19-06-2018

De Europese Commissie heeft op aandringen van Duitsland, Frankrijk, Italië en de Europese Volkspartij in september 2017 een voorstel gedaan voor een Verordening voor een Investeringstoets. Het voorstel heeft tot doel het instellen van een raamwerk voor toetsing van buitenlandse investeringen op nationale veiligheid en openbare orde. Het Commissievoorstel laat het aan de lidstaten zelf om een nationaal mechanisme op te zetten, een bestaand mechanismen te behouden of aan te passen.

 

Voor VNO-NCW en MKB-Nederland  staat voorop dat het open investeringsklimaat van de EU en Nederland moet worden gehandhaafd. Buitenlandse investeringen zijn een belangrijke bron voor groei, banen en welvaart in Nederland én de EU. In beginsel staat een investeringstoets hiermee op gespannen voet. Tegelijkertijd kan niet genegeerd worden dat geopolitiek en economie in het huidige handelspolitieke klimaat steeds sterker met elkaar verweven zijn. Buitenlandse directe investeringen kunnen een risico vormen voor de voor de nationale veiligheid en openbare orde van andere lidstaten dan de ontvanger van die directe investering.

 

Verder zijn er drie belangrijke aandachtspunten. Ten eerste heeft de Commissie voor dit voorstel geen impact assessment uitgevoerd. Onduidelijk is dus, op welke data men zich baseert. De Europese Commissie werkt momenteel aan een diepgaande studie over inkomende buitenlandse investeringen. Het is wegens de complexiteit en gevoeligheid van het voorstel van belang om de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming. Ten tweede moet dit voorstel niet gebruikt worden om zaken als staatssteun en economische reciprociteit met China te willen regelen. Daar zijn instrumenten als handels-en investeringsverdragen voor. Tot slot is het belangrijk dat de gegevens die in het kader van de toets ter beschikking worden gesteld echt vertrouwelijk behandeld worden. Het voorstel mist in de huidige opzet nog de benodigde zekerheden om de bescherming van bedrijfsgevoelige informatie te garanderen.

 

In het commissievoorstel staat dat het toetsen van investeringen alleen mag op basis van een gevaar voor de nationale veiligheid of openbare orde. De Commissie Internationale Handel (INTA) van het Europees Parlement nam echter op 29 mei een rapport over dit wetsvoorstel aan met een andere aanpak. Het Parlement pleit ervoor om ook economische reciprociteit als criterium in te voeren voor de investeringstoets. Op 13 juni heeft ook de Raad haar onderhandelingspositie ingenomen en opgeroepen om zo snel mogelijk de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Commissie te starten. VNO-NCW en MKB-Nederland VNO willen hun lobby daarbij richten op genoemde drie punten.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.