Nog altijd geen duidelijkheid over een Europees industriebeleid

19-04-2017

De White Paper van de Europese Commissie over de toekomst van Europa geeft  ruimte om meer aandacht te besteden aan Europees industriebeleid. Mede door de toegenomen protectionistische houding van onder andere Verenigde Staten en China is het belang van een Europees industriebeleid steeds vaker onderwerp van discussie in Brussel.

 

Al sinds het aantreden van de Europese Commissie Juncker staat het industriebeleid op de agenda. Na de communicatie van voormalig Eurocommissaris Tajani in 2014 heeft de Commissie echter nauwelijks actie ondernomen. Wel is er het Europese investeringsfonds (het zgn. Juncker-fonds) gekomen om investeringen makkelijker van de grond te laten komen door middel van het mobiliseren van financiering en het bieden van  technische hulp bij investeringsprojecten. Bovendien zet men zich in voor ‘mainstreaming’ van de industrie. Mainstreaming is een industrietoets die op alle wetsvoorstellen bij het maken van impact-assessments moet worden toegepast. VNO-NCW en MKB-Nederland  onderzoeken samen met de koepelorganisatie BusinessEurope hoe een zinvol Europees industriebeleid eruit zou kunnen zien. Dat beleid zou in ieder geval wel moeten stimuleren, maar niet protectionistisch zijn.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.