Nieuwe Europese strategie voor plastic

20-02-2018

Op 16 januari presenteerde de Commissie, onder leiding van Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans, een EU Plastic Strategie. Deze strategie is onderdeel van het bredere Europese plan om de Circulaire Economie te versterken. De strategie is bedoeld om de strijd tegen plastic afval, met name in zeeën en oceanen, tegen te gaan. De Commissie wil de EU- doelstellingen voor recycling verhogen en het hergebruik van plastic verpakkingen vergroten in de EU. Tegelijkertijd moet de strategie groei en innovatie bevorderen.

 

Het is een kans voor Europese industrie om globaal leiderschap in nieuwe technologieën en het gebruik van grondstoffen te tonen, aldus de Commissie (EC). De EC stelt dat de transformatie van ontwerp, productie, gebruik en recycling van plastic producten een sterke business case is voor het bedrijfsleven in de EU. De hoofddoelstelling van de strategie is dat alle plastic verpakkingen in de EU per 2030 recyclebaar worden. Daarom gaat de EC werken aan nieuwe regels voor verpakkingen. Eerder nam de EU al maatregelen om het gebruik van plastic tasjes terug te dringen.

 

Onder de nieuwe strategie moet het verkoop van single-use plastic sterk worden teruggedrongen (een wetgevend voorstel wordt in mei verwacht) en het intentionele gebruik van microplastics verboden. Voor dat laatste wil de EC het raamwerk van REACH gebruiken. Er wordt eveneens een monitoringsraamwerk aangenomen waarmee de Commissie wil bijhouden of de genomen maatregelen voldoende vaart maken, zowel op nationaal- als Europees niveau. Tot slot werd er een nieuwe Richtlijn gepresenteerd om maritiem afval tegen te gaan. Lidstaten moeten erop toezien dat afval niet via schepen in de zee terecht komt, maar terug worden gebracht naar havens om daar op een passende manier verwerkt te worden.

 

[vno-vnomkb] verwelkomen de nieuwe plannen om de Circulaire Economie verder te versterken en het gebruik van plastic terug te dringen. De precieze uitwerking ervan zal moeten volgen in de voorstellen, waar op sommige vlakken nog verheldering nodig is. Er is aandacht voor het belang van innovatie in de strategie: zo wordt er gesproken van een privaat gefinancierd fonds voor het bevorderen van innovaties en nieuwe technologieën. De ondernemers- en werkgeversorganisaties vinden het belangrijk dat de Commissie daarover eerst met stakeholders in gesprek gaat.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.