Nieuwe EU Interne Markt portal voor burgers en bedrijven

11-07-2018

Op woensdag 20 juni zijn de Europese Commissie, Raad en Europees Parlement (EP) het eens geworden over het voorstel voor een Single Digital Gateway. Het voorstel is onderdeel van de Interne Markt Strategie van de Commissie en heeft als doel duidelijkere en beter toegankelijke online informatie voor burgers en bedrijven over de Europese interne markt.

 

Met de Single Digital Gateway (SDG) wil de Commissie verschillende bestaande portalen samenvoegen. Onder die bestaande portalen vallen: Your Europe, een website die de basis zal gaan vormen voor de SDG, de Single Points of Contact met informatie voor grensoverschrijdende dienstverlening en de Product Contact Points met meer informatie over wetgeving aangaande producten.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het feit dat de Commissie online informatie over de EU interne markt wil verbeteren. Het is echter de vraag of het nieuwe voorstel veel verbetering zal brengen voor Nederlandse bedrijven. Zo zijn er zeer weinig procedures toegevoegd die bedrijven kunnen helpen om toegang of handel in andere EU-lidstaten te kunnen vergemakkelijken. SOLVIT is daarnaast niet expliciet toegevoegd aan de instrumenten van de SDG. SOLVIT biedt gratis advies en burgers en bedrijven wanneer zij problemen ondervinden met grensoverschrijdend verkeer en zou een sterkere rol kunnen spelen in het verbeteren van informatie aangaande grensoverschrijdend verkeer. Na de zomer zal het voorstel nog formeel moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het EP.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.