Nieuwe EU-ETS studie: hervorming ETS is mogelijk zonder dat ‘carbon leakage’ bescherming afneemt

12-07-2017

Op 6 juli heeft FTI Consulting een EU-ETS impactstudie in opdracht van BusinessEurope gepubliceerd over de hervorming van het EU ETS systeem. Dit systeem voor de handel in emissierechten is het voornaamste marktinstrument van de EU om de klimaat doelstellingen van 2030, een 40% afname van broeikasgassen vergeleken met 1990, te behalen.

 

Het EU ETS systeem bestaat uit verschillende fasen, en momenteel zijn de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement aan het onderhandelen over de vierde fase van het systeem, die in 2020 van start moet gaan. De hoofdboodschap van de FTI studie is dat verdere hervorming van EU ETS systeem weldegelijk mogelijk is zonder dat de ‘carbon leakage’ bescherming afneemt voor de Europese industrieën. Hiervoor is wel de juiste combinatie van standpunten van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU nodig. 

 

De belangrijkste conclusies van de studie zijn ten eerste dat een (tijdelijke) verdubbeling van de Marktstabiliteitsreserve (de ETS rechten die tijdelijk uit de markt genomen kunnen worden) nodig is voor een gunstige CO2 prijs in 2030; ten tweede dat een verschuiving van 5 procentpunt van geveilde ‘allowances’ naar ‘free allowances’ nodig is om voldoende allowances beschikbaar te stellen voor industrie bescherming; en ten derde dat ‘free allowances’ in fase vier niet moeten worden ingezet om steunmechanismen, zoals het Innovatiefonds of het ‘New Entrants Reserve’ te financieren.

 

De samenvatting van de studie alsmede de volledige studie zijn terug te vinden op de website van BusinessEurope. De conclusies van de studie ondersteunen het standpunt van BusinessEurope met betrekking tot EU-ETS.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.