Nieuwe EU energiedoelen binnenkort vastgelegd

15-11-2017

Binnenkort vallen er in Brussel belangrijke besluiten omtrent de hervorming van energie wet- en regelgeving in de EU. De Commissie kwam eind 2016 met een Clean Energy Package (CEP) en stelde daarin dat de EU in 2030 een 40% afname van broeikassen vergeleken met 1990 moet hebben, een target van 27% van hernieuwbare energie van de totale energiemix en een target van 27% in de verbetering van energie efficiëntie.

 

Belangrijke onderdelen van het pakket zijn de Verordening Governance, die het Europese raamwerk tot stand moet brengen om schone energie te stimuleren in de Europese lidstaten via het Nationale Energie en Klimaat Plan, de herziening van de richtlijn energie efficiëntie (EED) en de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDII) met een introductie van de targets van 27%. Tot slot bestaan er voorstellen om de flexibilisering van de elektriciteitsmarkt te bevorderen.

 

Het Europees Parlement zal over een paar weken stemmen over een aantal belangrijke voorstellen. De commissie voor industrie, energie en onderzoek, ITRE, is hoofdverantwoordelijk. In de Raad van de EU wordt er onder het Estse voorzitterschap ook ingezet op een snel akkoord op een aantal voorstellen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich in voor de transformatie naar een koolstofarme economie en samenleving in 2050 in Nederland en verwelkomen in dat kader de hervorming van Europees energie- en klimaat beleid. Dit moet echter niet EU-ETS als het centrale instrument voor CO2 reductie ondermijnen. Aparte overkoepelende doelstellingen voor energiebesparing of duurzame energie kunnen contraproductief werken. Daarom is flexibiliteit nodig om CO2-reductie ambities optimaal te kunnen realiseren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.