Nieuw douaneregime EU vraagt nog veel aandacht

15-06-2016

In mei jl. is na veertien jaar onderhandelen uiteindelijk het nieuwe douaneregime van de EU, de Union Customs Code (UCC) ingevoerd. De UCC heeft tot doel om een nieuw gemeenschappelijk douaneregime in de EU vast te stellen. De douanediensten in de EU zijn nog steeds nationaal georganiseerd, maar ze werken wel op basis van een gemeenschappelijk regime. Voor Nederland is de UCC van bijzonder belang vanwege de belangrijke handelsfunctie van ons land. In principe is het ook goed dat er in de EU één systeem voor de douane is.

De invoering van de UCC is weliswaar volgens plan verlopen, maar de voorbereidingstijd voor bedrijven en douanediensten was bijzonder kort. Bedrijven moesten daardoor hun processen onder grote tijdsdruk herzien en de aanpassing van IT systemen werd niet altijd duidelijk gecommuniceerd. Verder heeft het Verenigd Koninkrijk inmiddels besloten de UCC niet in te voeren.

In het algemeen zijn er nog veel overgangsproblemen bij de invoering van de UCC. Bedrijven klagen over een gebrek aan duidelijke toelichting door de Europese Commissie en het ontbreken van heldere teksten. Ook ontbreken nog definities van belangrijke begrippen zoals ‘exporteur’. De Commissie is nu bezig om de problemen op te lossen door een zogenaamde ‘Guidance‘ vast te stellen. Maar dat document biedt onvoldoende rechtszekerheid.

De verdere invulling van de UCC moet plaatsvinden door zogenaamde gedelegeerde besluiten en implementatiebesluiten. De Voorzitter van de Douanecommissie van VNO-NCW heeft daarover gesproken met Europarlementariër Dennis de Jong (SP). Het is van belang dat de uiteindelijke invulling van de UCC werkbaar is voor bedrijven. Hoewel het een heel technische materie betreft, zijn de belangen voor bedrijven hierbij groot. Besloten is dat er ook vervolggesprekken zullen plaatsvinden.

 

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.