New Deal voor consumenten, update EU-consumentenbeleid

17-10-2018

Hedendaagse ontwikkelingen zoals digitalisering en internationalisering zorgen voor een transitie van economie en samenleving. Dat biedt kansen en bedreigingen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook de consumentenmarkt is aan veel veranderingen onderhevig. Steeds meer consumenten kopen hun goederen en diensten online en over de grens. Niet alleen binnen Europa, maar wereldwijd zoals in China en de VS. In april 2018 heeft de Europese Commissie de New Deal voor consumenten gepresenteerd, met wetgevende voorstellen om de handhaving van consumentenbeleid te versterken, de regels te moderniseren, en de mogelijkheden voor collectieve schadeclaims te verbreden.

 

Maatregelen consumentenbeleid

Het omvangrijke pakket bestaat uit vijf maatregelen: de versterking van online consumentenrechten, het aanreiken van middelen om compensatie en recht af te dwingen, nieuwe sancties bij overtreding van EU-consumentenrecht, aanpak van dubbele kwaliteit van producten, meer flexibiliteit en betere omstandigheden voor ondernemingen. De maatregelen worden momenteel besproken in de Raad en het Europees Parlement.

 

Blijvend belang consumentenbescherming

Een betere harmonisatie van consumentenrecht in Europa is noodzakelijk voor ondernemers om exportkansen optimaal te benutten. Ook producten van buiten de EU moeten aan de Europese standaarden en eisen voldoen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Een belangrijke maatregel om de balans tussen bescherming van consumenten en lastendruk te verbeteren, is de opheffing van de verplichting voor ondernemers om gebruikte kleding/goederen (niet alleen uitgeprobeerd) die binnen 14 dagen worden teruggebracht te vergoeden. Momenteel worden de kosten van dit gebruik in mindering gebracht op het retourbedrag. Dit zorgt voor disproportionele risico's en lasten voor ondernemers.

 

Herziening van het Europese consumentenrecht was de ideale kans om consumentenbescherming te versimpelen en onnodige regels te verwijderen. Met het afschaffen van overbodige regels ontstaat er ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Het voorgestelde pakket aan regels voor consumentenbescherming zal voor de Europese consument geen grote veranderingen opleveren. Europa kent de beste consumentenbescherming ter wereld.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.