Nederland kan meer uit Junckerfonds halen

12-10-2016

De Europese Investeringsbank heeft een onafhankelijk rapport gepubliceerd over het functioneren van het Europees Investeringsfonds EFSI. De bevindingen lijken positief wat betreft het bereiken van de doelstellingen die EFSI heeft. Maar Nederland loopt wel aanzienlijk achter op andere landen als het gaat om gebruik maken van dit fonds.

Het EFSI is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB). Doel van dit fonds is om met gerichte investeringen de structurele economische groei in de EU te bevorderen. Het EFSI is geen subsidie, maar kan garanties, leningen en risicokapitaal verstrekken voor projecten die niet binnen het risicoprofiel passen van de bestaande EU- en EIB-instrumenten. Met een beperkt budget van €21 miljard kan het EFSI doordat het een multiplierwerking realiseert via particuliere investeringen uiteindelijk extra investeringen van €315 miljard bereiken.

De EIB stelt in het rapport dat het fonds het doel van €315 miljard zal halen en dat er in snel tempo goedwerkende governance structuren zijn opgetuigd. VNO-NCW en MKB-Nederland zien echter dat Nederland op de 14e van de 19e plaats staat qua aangetrokken garanties, waardoor het minder dan andere landen weet te profiteren van het EFSI fonds. Om beter gebruik te kunnen maken van dit fonds  zou het oprichten van een  Nederlandse ontwikkelingsbank een stap in de goede richting zijn. Dat is te meer van belang omdat de Europese Commissie plannen heeft het EFSI uit te breiden tot €500 miljard.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.