Naar een nieuwe sociale agenda voor Europa

25-05-2018

In november 2017 kwamen de leiders van de landen van de Europese Unie in Gothenburg bij elkaar om hun handtekening te zetten onder 20 uitgangspunten, die tezamen de Europese pijler van sociale rechten vormen.  Deze uitgangspunten zijn waardevol en bij de invulling ervan moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden. Immers, sociaal beleid blijft in hoge mate een nationale aangelegenheid.

 

In de opmaat naar een nieuwe sociale agenda vraagt de ambitie van de Europese Commissie om een sociale vloer in de Europese Unie te willen leggen, die als zodanig goed is, om inkadering. Daarbij is essentieel, dat regelgevers uitgaan van het principe "Think small first". Want goede regelgeving moet ook voor het mkb hanteerbaar zijn. Voor VNO-NCW en MKB-Nederland zijn drie principes leidend voor de beantwoording van de vraag hoe het Europees sociaal beleid verder zou moeten worden ontwikkeld. Op de eerste plaats moet het bijdragen aan een soepel vrij verkeer van werknemers. Op de tweede plaats  moet het gaan om beleid, dat zo fundamentele zaken betreft, dat die niet kunnen worden overgelaten aan beleidsconcurrentie. Tenslotte moet het gaan om een bijdrage aan de concurrentiekracht van de EU als geheel.

 

Het belang van de sociale markteconomie is onmiskenbaar groot. In het licht van de veranderende, door technologie gedreven, arbeidsmarkten vraagt de inrichting van ons sociale model om verandering. De sociale agenda van de Europese Unie moet sturen op inkomensbescherming, het voorkomen van armoede en een positieve leercultuur. Zij geven zekerheid om te kunnen blijven werken. Werk is de beste vorm van sociale zekerheid.

 

Met economische groei, het scheppen van meer welvaart en werkgelegenheid kunnen sociale problemen worden opgelost. Zij zorgen voor stabiele en evenwichtige verhoudingen en schragen een krachtige economie.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.